Reparation och skydd av fläkt, fläkt och kompressor

Tåliga nötnings- och korrosionsbeständiga kompositmaterial och epoxibeläggningar för reparation av fläktar, blåsmaskiner och kompressorer.

Baserat på över 60 års utveckling har Belzona tagit fram ett omfattande sortiment av kallhärdande epoxibaserade kompositmaterial och ytbeläggningar som kan användas för reparation, återuppbyggnad och skydd av utrustning som transporterar luft och gas. De lösningsmedelsfria epoximaterialen från Belzona ger utrustningen ett långsiktigt skydd och är speciellt utformade för att minimera tiden för driftavbrott och kostnader för att byta ut utrustning.

Belzonas nötningsbeständiga invändiga ytbeläggningar används ofta för att skydda fläktar, blåsmaskiner och kompressorer från nötning som kan accelereras ytterligare av inneslutna partiklar.

Lösningar för reparation och skydd av fläktar

Produkter från Belzona kan användas för reparation av slitna fläktblad innan de ytbeläggs för ytterligare skydd mot erosions-, korrosions- och nötningsskador. Med material som Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) kan fläkthus beläggas för långsiktig beständighet mot nötning och korrosion. Dessutom kan Belzona 1391T användas för att skydda fläktar och insugsvingar mot erosions- och korrosionsskador vid förhöjda temperaturer.

Självsmörjande epoxibaserade kompositer, t.ex. Belzona 1131 (Bearing Metal), kan dessutom användas för att snabbt och effektivt återuppbygga fläktaxlar till ursprunglig profil. Belzonas spackel för reparation av metall kan även användas för att återuppbygga och reparera inkapslingar av lager och bussningar, kilspår, spruckna och håliga höljen samt även läckande rörledningar och slitna kanalsystem, mm.

Belzonas lösningar för blåsmaskiner och kompressorer

Erosions- och korrosionsbeständiga kompositer, t.ex. Belzona 1311 (Ceramic R-Metal), kan användas för att reparera skadade luftkompressorer och kåpor, och även för att återuppbygga annan roterande utrustning.

Belzona erbjuder även ett sortiment av material för återuppbyggnad och skydd av pumphöljen, gavlar och ventilblock. Förutom det långsiktiga skyddet som alla Belzonas ytbeläggningar erbjuder kan Belzona 1341 (Supermetalglide) även användas för att öka effektiviteten för pumpar med upp till 20 % på renoverad utrustning.

Reparation och skydd av filter och luftavskiljare

Filter och luftavskiljare kräver också skydd mot erosion och korrosion. Belzona har lösningar för reparation av skadade tryckluftstankar och filterutrustningar, och därefter en skyddande ytbeläggning av t.ex. Belzona 1321 (Ceramic S-Metal).

Video:

Fotogalleri: