Utbildningsindustri - Reparationskompositer och beläggningar

Belzonas reparationskompositer och ytbeläggningar förenklar underhållet av fastigheter inom utbildningssektorn, t.ex. när det gäller tak, betongkonstruktioner, väggar och utrustning såsom rörledningar och tankar.

Belzonas material har tagits fram för att möta de utmaningar som utbildningssektorn ställer genom att erbjuda lösningsmedelsfria, kallhärdande system, som gör underhållsarbetet enkelt att utföra och ger begränsade störningar av verksamheten.

Om verksamheten sker i mindre eller större skala spelar ingen roll, Belzona erbjuder tillförlitliga, kostnadseffektiva och säkra lösningar till allt från små grundskolor till stora gymnasier och universitet. Många underhållsproblem som kan uppstå inom utbildningssektorn, allt från upprustning av golv, väggar och tak till reparationer av rörledningar och tankar, kan utföras med hjälp av dessa lösningar.

Reparation och skydd av tak

Belzonas flytande takmembran kan användas för att effektivt reparera och skydda alla delar av ett skadat tak, inklusive fogar, skarvar, upprättstående delar, fogbeslag och takrännor. De ger utomordentlig vatten- och väderbeständighet, säkerställer ett långsiktigt skydd mot läckage och minskar behovet av dyra ersättningsmaterial och störande konstruktionsarbeten.

Våra kallapplicerade takbeläggningar, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane), passar utmärkt att applicera på byggnader inom utbildningssektorn eftersom de har obetydlig lukt och är kallhärdande, därmed utgör de minsta möjliga störning för eleverna. Belzonas material har sedan 25 år dokumenterad förmåga att skydda tak på skolbyggnader.

Reparation och skydd av betong och sten

Våra snabbhärdande kompositer och beläggningar för reparation av betong kan användas vid renovering av angripna betongkonstruktioner, till exempel golv och trappor med problem orsakade av korroderande armeringsjärn, vatteninfiltration, frostskador, stötar, nötning och karbonatisering.

Betong- och stenytor kan få en ny ytbeläggning med hjälp av epoxibaserade reparationskompositer, t.ex. Belzona 4111 (Magma-Quartz), som skyddar vid intensiv gångtrafik och miljöangrepp. Nedslitna trappsteg kan renoveras till ursprunglig nivå. Skadade eller slitna vertikala ytor eller ytor högre upp, t.ex. fönsterkarmar, kan å andra sidan återuppbyggas med hjälp av lätta, icke-porösa material såsom Belzona 4141 (Magma-Build).

För säkerhetsförbättringar kan material som innehåller Belzona 4411 (Granogrip) användas för att skydda mot halka och undvika fall eftersom de gör golven halksäkra och finns i starka färger som ger bra synlighet.

En slurry av Belzona 4111 (Magma-Quartz) kan användas för att fästa ledstänger och ytterligare förbättra säkerheten.

Skydd för väggar

Vattenavvisande väggbeläggningar, t.ex. Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate), ger långtidsbeständighet mot inträngande fukt som annars kan ge upphov till sprickor och vittring av betong- och stenväggar. Samtidigt bevaras väggens naturliga utseende.

Väggbeläggningar för inom- och utomhusbruk, t.ex. Belzona 5111 (Ceramic Cladding) och Belzona 5151 (Hi-Build Cladding), ger långtidsbeständighet mot fysiska, miljömässiga och bakteriella angrepp. Deras självrengörande egenskaper gör att väggen behåller sitt utseende.

Reparation av rörledningar och tankar

Belzona kan reparera skadade och läckande rörledningar som drabbats av stötar, frostskador, korrosion, erosion och kemiska angrepp. Våra lösningsmedelsfria reparationsmaterial kräver ingen varmbearbetning och gör appliceringen enkel och säker, minimerar kostnader och driftavbrott. Belzonas lösningar för reparation av rörledningar kan anbringas på plats och återställer läckande och skadade rör för många år framåt. Läckande rörledningar kan enkelt tätas genom användning av rörlindningstekniker med Belzona 1111 (Super Metal).

Belzona erbjuder en mängd olika kompositer och epoxibeläggningar för reparation av metall som passar utmärkt för reparation och skydd av tankar bland annat för bottentätning, erosions- och korrosionsbeständighet, kall plåtbindning och tätning av akuta läckage.

Fotogalleri: