Belzona 5831 (ST-Barrier)

En fukttålig epoxibeläggning för korrosionsskydd av våta och oljekontaminerade ytor.

Belzona 5831 (ST-Barrier)

En tvåkomponents epoxibeläggning som när den härdat bildar en barriär som skyddar utrustning som arbetar omsluten av/i kontakt med vattenlösningar. Denna lösningsmedelsfria epoxibeläggning fäster starkt till stål och andra metalliska och icke-metalliska ytor, bl.a. betong och tegel.

Belzona 5831 (ST-Barrier) är speciellt designad för applicering på våta och oljekontaminerade ytor, som inte kan vara torra vid applicering, och den kan även användas under vatten. Ytbeläggningen tränger undan vattnet från ytan och ger på så sätt maximal vidhäftning till fuktiga eller våta ytor, även under vatten.

Viktiga fördelar:

 • Enkelt blandningsförhållande
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Härdar under vatten
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Utmärkt vidhäftning till våta ytor
 • Tålig mot oljekontaminering
 • Ingen krympning, expansion eller distorsion
 • Förhindrar galvanisk korrosion 
 • Utmärkt vidhäftning till många metallytor, bl.a. stål, rostfritt stål och andra specialstål, samt icke-metalliska ytor som betong och tegel

Belzona 5831 (ST Barrier) har följande användningsområden:

 • Förhindrar korrosion och slitage av metallmaterial i stänkzoner, rörledningssystem, tankar, invallningar och klarningsutrustningar
 • Skyddar dränkpumpar, ventiler och transformatorer från galvaniska korrosionsangrepp
 • Långsiktig reparation och ytbeläggning vid olje- och vattenläckage
 • Tätning av fogar och flänsar

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 5831 (ST-Barrier) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Video:

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.