Beläggningar och kompositreparationsmaterial för allmänt underhåll av utrustningen

Belzonas omfattande sortiment av epoxi- och polyuretanbaserade kompositer och ytbeläggningar är särskilt utformade för reparation och skydd av anläggningar och utrustning inom en rad olika branscher.

Belzonas sortiment av kompositbaserade reparationsmaterial och skyddsbeläggningar har sedan länge ett gott anseende när det gäller kvalitet och prestanda inom en mängd olika branscher, t.ex. marin-, gruv-, kraft-, tillverknings- samt olje- och gasindustrin, för att nämna några få.

Våra kallhärdande produkter kan användas för att återuppbygga, reparera och täta utrustning som skadats genom angrepp av erosion, korrosion eller starka kemikalier, och samtidigt förlänga utrustningens livslängd, förkorta tiden för driftavbrott, minska kostnaderna för ersättning av utrustning och eliminera den fara som varmbearbetning innebär.

Reparation av rörledningar

Enkla lösningar för reparation med kompositer, t.ex. plåtbindnings- och rörlindningstekniker, kan användas för att reparera defekter som tunna väggar och även hål med hjälp av Belzonas reparationsmaterial för metaller såsom Belzona 1111 (Super Metal). Då ett fullständigt komplett rörlindningssystem krävs som uppfyller ISO 24817 och ASME PCC2 kan Belzona SuperWrap II användas får att återge försvagade och urgröpta metallytor styrkan vid olika drifttemperaturer upp till 150°C (302°F).

Axlar och lager

Slitage och skador på axlar kan orsakas av brist på smörjning, fel på lager eller feljustering. Med Belzonas kallapplicerade spackel för reparation och återuppbyggnad av metaller kan axlar repareras på plats med minimal tid för driftavbrott. Lager i alla storlekar kan återställas till ursprunglig specifikation med användning av våra starka, krympfria material för att ge korrekt injustering.

Pumpar och ventiler

Belzonas kallapplicerade, kompositbaserade spackel för metallreparation är idealisk för återuppbyggnad av områden som skadats genom erosion, korrosion, kemiska angrepp eller slitage. Våra polymerbeläggningar ger ett skyddande lager mot framtida nedbrytning. Belzona 1341 (Supermetalglide) är en av ett antal epoxibaserade beläggningar som kan användas för erosions- och korrosionsbeständighet och skydd mot framtida nedbrytning, för ökad pumpeffektivitet och för att ge minskade underhållskostnader.

Motorer och kåpor

Belzonas erosions- och korrosionsbeständiga material kan användas för reparation av motorer och kåpor, så att kritisk utrustning snabbt kan tas i bruk igen. Kompositer för metallreparation såsom Belzona 1111 (Super Metal) är idealiska för reparation på plats eftersom de minimerar underhållskostnaderna och tiden för driftavbrott i jämförelse med traditionella reparationsmetoder som svetsning.

Då ytan som ska repareras är kontaminerad kan enkla reparationer utföras med Belzona 1212, vår yttoleranta, kallhärdande reparationskomposit för snabba och akuta applikationer. Detta snabbhärdande material som kan användas på plats och fäster till manuellt preparerade ytor kan anbringas direkt på oljiga och våta ytor, även på ytor under vatten.

Transportörsystem och gummikomponenter

Transportband kan repareras på ett enkelt sätt med ett kallhärdande flexibelt reparationsmaterial som inte kräver vulkanisering. Belzonas elastomerer kan återställa slitna eller sönderrivna områden till ursprunglig profil och ge utmärkt beständighet mot slitage, stötar och nötning. Dessa universalelastomerer kan även användas för enkla och långtidsbeständiga reparationer för utrustning av gummi såsom gummivalsar, tråg, backar och klämförband på transportband samt även andra gummikomponenter.

Tankar och inneslutningar för kemikalier

Genom användning av reparationskompositer och skyddsbeläggningar kan underhållet av tankar förenklas. Tankbottnar kan tätas med hjälp av lösningsmedelsfria beläggningar som ”andas” för att förhindra att vatten tränger in, men som samtidigt låter innestängd fukt försvinna ut. Både invändiga och utvändiga tankväggar kan skyddas mot erosion, korrosion och kemiska angrepp genom användning av våra epoxibeläggningar. Epoxibaserade lösningar för reparation och skydd av betong återställer dessutom snabbt fysiska inneslutningar, ger utmärkt beständighet mot kemikalier och stötar liksom även god tryckhållfasthet.

Video:

Fotogalleri: