Belzona 1593

Högtemperatur, handapplicerad epoxibeläggning för invändig ytbeläggning av utrustning som kontinuerligt arbetar nedsänkt i vätska och som ger utomordentlig korrosionsbeständighet.

Belzona 1593

En tvåkomponents, handapplicerad epoxibeläggning designad att ge utrustning som arbetar kontinuerligt omsluten av vätska i upp till 160°C långsiktig korrosions- och kemikaliebeständighet. Denna ytbeläggning har ett långt övermålningsfönster och dess kallhärdande mekanism som slutförs under drift förkortar tiden för driftavbrott och gör att utrustningen snabbt är tillbaka i drift.

Denna lösningsmedelsfria ytbeläggning är enkel att blanda och applicera utan behov av specialverktyg, vilket gör det enkelt och säkert vid applicering i slutna utrymmen.

Viktiga fördelar:

 • Ger högtemperaturutrustning ett utomordentligt korrosionsskydd, lämplig för kontinuerlig kontakt med vatten- och kolväteblandningar upp till 160°C
 • Utomordentlig beständighet mot många olika kemikalier, bl.a. kolväten och aminer
 • Kan appliceras i två skikt utan behov av snabblästring mellan påföringarna
 • Mycket ljusa färger för att underlätta inspektion inuti mörka kärl
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Lösningsmedelsfritt material som gör det säkert att använda i slutna utrymmen
 • Förkortar avbrottstiden på grund av den innovativa efterhärdningsmekanismen som aktiveras vid drifttemperaturen – ingen separat efterhärdning behövs
 • Motstår tryckrengöringsprocesser upp till 210°C och snabb tryckavlastning
 • Utmärkt vidhäftning till metallytor och god vidhäftning även vid förhöjd temperatur

Belzona 1593 har följande användningsområden:

 • Epoxibaserad högtemperaturbeläggning för utrustningar inom olje- och gasutvinning, t.ex. separatorer, droppavskiljare för gasfackling och indunstare, som arbetar i kontakt med vätska
 • Korrosionsskydd mot en mängd olika kemikalier i högtemperaturutrustning, bl.a. ångpannekärl, kondensorer och värmeväxlare

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 1593 kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.