Belzona 4331 (Magma CR3)

En epoxibaserad högtemperaturbeläggning för att skydda betong- och metallytor i kontakt med heta organiska syror och andra kemikalier. 

Belzona 4331 (Magma CR3)

En tvåkomponents epoxibeläggning med hög prestanda, optimerad för beständighet mot heta organiska syror, t.ex. ättiksyra, och organiska lösningsmedel upp till 90°C. Denna lösningsmedelsfria ytbeläggning isolerar betong- och metallytor från nedbrytande kemiska miljöer. 

Belzona 4331 (Magma CR3) ger en säker och hygienisk yta som uppfyller USDA:s krav för oförutsedd kontakt med livsmedel. Den är enkel att applicera med pensel i ett eller två skikt utan behov av specialverktyg och den härdar vid rumstemperatur.

Viktiga fördelar:

 • Utmärkt kemikaliebeständighet mot en mängd olika kemikalier, bl.a. heta organiska syror, alkalier och starka lösningsmedel
 • Godkänd enligt USDA för att ge en säker och hygienisk ytbeläggning som inte kontaminerar livsmedel
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • God beständighet vid kontakt med het vätska
 • Utmärkt vidhäftning till alla styva grundmaterial, bl.a. betong, sten, tegel, rostfritt stål, mjukt kolstål, kolstål, koppar

Belzona 4331 (Magma CR3) har följande användningsområden:

 • Kemikaliebeständigt material för skydd av syrahållande väggar, invallningar, områden med kemikaliespill och betongfundament för tankar
 • Tätning av avlopp och kanaler för kemikalier
 • Skydd av pumpfundament och kåpor från kemikaliespill
 • Skapande av halkfria gångytor i kemiska inneslutningar i kombination med ballastmaterial från Belzona
 • Invändig ytbeläggning av utrustning i vätskekontakt, t.ex. pumpar, kärl eller tankar, som skydd mot syraangrepp

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 4331 (Magma CR3) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Video:

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.