Kompositer och beläggningar för den marina industrin

Belzonas kompositer och marina ytbeläggningar för metallreparation är särskilt utformade för återuppbyggnad och skydd av fartygs- och offshorekonstruktioner inom marinindustrin.

Belzonas omfattande utbud av snabb- och kallhärdande marina beläggningar och kompositer för metallreparation har använts inom marinindustrin i över 60 år. Våra produkter är särskilt designade att tåla tuffa betingelser offshore och har utomordentlig motståndskraft mot erosions- och korrosionsangrepp.

Under åratal har vi levererat kompositer för metallreparation till varv runt om i världen och positiv erfarenhet från användning på fartyg och offshorekonstruktioner ger bevis för den långsiktiga beständigheten. Belzonas material är tillverkade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och är godkända av klassificeringssällskap över hela världen, bl.a:

 • Lloyd's Register
 • American Bureau of Shipping
 • Bureau Veritas
 • RINA Services
 • DNV GL
 • China Classification Society
 • Germanischer Lloyd
 • Korean Register of Shipping
 • Russian Maritime Register of Shipping

Våra produkter har dessutom mottagit erkännande från USA:s flotta och Storbritanniens försvarsministerium.

Marin utrustning utstår i allmänhet kavitation, samtidig erosion-korrosion och fuktinträngning. Dessa eroderande krafter kan snabbt förstöra konventionella beläggningar och leda till korrosionsangrepp. Belzona ger långsiktiga lösningar för att eliminera korrosionsproblem och minska effekterna av erosion.

Reparation och skydd av roder

Roder som drabbats av erosions- och korrosionsangrepp repareras och förstärks genom användning av Belzonas metallåteruppbyggande kompositer och epoxibeläggningar. Våra erosionsbeständiga produkter med isolerande egenskaper förhindrar korrosionsangrepp och begränsar effekten av eroderande krafter. Kavitation bekämpas med ett beläggningssystem där Belzona 1341 (Supermetalglide) och Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer) kombineras.

Skydd och återuppbyggnad av marina framdrivningssystem

Vilken typ av marint framdrivningssystem som används beror på typ av farkost, men de utstår alla kavitationsproblem. Belzona erbjuder produkter för återuppbyggnad och ytrenovering av metaller för att återställa förlorat material. Skydd av kortdysor, jetrör och propellrar från framtida angrepp med erosions-, korrosions- och kavitationsbeständiga material.

Reparation på plats av axlar

Stora mekaniska krafter påverkar axlar under drift och detta leder ofta till skador och slitage. Med Belzonas metallåteruppbyggande material kan axlar repareras på plats med minimal tid för driftavbrott. Våra slitstarka, korrosionsförebyggande beläggningar skyddar propelleraxlar från erosions- och korrosionsangrepp.

Motorreparation

I marina motorer uppstår ofta sprickor i kåpor och kylningsproblem. Kavitation och korrosionsangrepp uppstår i stor skala runt motorblock och foder. Dessa problem kan lösas med våra högtemperaturkompositer och -beläggningar som regenererar och skyddar skadade områden och förlänger motorernas livslängd.

Shimsning och injektering

Exakt uppriktning och förankring av tunga framdrivningssystem på fartyg, extramaskineri och annan tung utrustning kan erhållas genom användning av Belzona 7111 (marin kvalitet), en injekterings-, underlags- och avjämningsmassa. Detta gjutbara material tål tryck, stötar och vibrationer, och utgör ett tillförlitligt fundament för tunga maskiner och utrustning i marin miljö.

Reparation och tätning av gummikomponenter

Gummimaterial som är vanligt förekommande utrustning inom den marina industrin, t.ex. fendrar, bojar, bälgar och slangar, utsätts för förslitning vid användning, där även mindre revor och sprickor kan leda till att utrustningen måste kasseras. Belzonas elastomerer är kallapplicerade, flexibla polyuretaner som kan återställa utrustningen i driftdugligt skick under ett kortare driftavbrott och för en bråkdel av kostnaden.

Reparationer till havs

Belzonas snabbhärdande epoxikompositer med lång brukstid är särskilt konstruerade för att anbringas på plats på våta, oljekontaminerade ytor samt även på ytor under vatten. Belzona 1212 är en säker och enkel reparationsmetod då oplanerat underhåll krävs till sjöss för utrustning som rörledningar, motorer, axlar och hydrauliska kolvar.

Reparation och skydd av lagringstankar

Belzona kan lösa de flesta problem avseende lagringstankar, allt från akuta läckage på våta och oljiga ytor till kemiska angrepp och korrosionsskador, lösningar som är godkända för dricksvattenbehållare och med hög kemikaliebeständighet.

Våra reparationskompositer och marina beläggningar är lämpliga även för andra områden, bl.a:

 • Utsugs- och turbofläktar
 • Propelleraxelhylsor
 • Hjälpdieselmotorer
 • Växelströmsgeneratorer/generatorer
 • Tankrengöringssystem
 • Separatorer för oljehaltigt vatten
 • Rodermaskineri
 • Pumpar
 • Värmeväxlare
 • Rörledningssystem
 • Däckvinschar
 • Livbåtar
 • Lejdare

Video:

Fotogalleri: