Belzona 1391T

Handapplicerad, erosions- och korrosionsbeständig beläggning för högtemperaturutrustning som arbetar omsluten av vätska.

Belzona 1391T

Belzona 1391T är en tvåkomponents, keramfylld epoxibeläggning som ger utrustning som arbetar i hög temperatur och omsluten av vätska upp till 120°C erosions- och korrosionsbeständighet . Den ger utmärkt beständighet mot en mängd olika vattenlösningar, kolväten och processkemikalier.

Detta lösningsmedelsfria tvåkomponentsystem appliceras med enkla handverktyg på områden som kräver maximal erosionsbeständighet. Ytbeläggningen har ett långt övermålningsfönster och härdningen kan påskyndas vilket gör att appliceringen kan slutföras effektivt med minimal tid för driftavbrott, förkortad appliceringstid och förenklade underhållsprocedurer.

För de situationer där det krävs en sprutbar ytbeläggning är Belzona 1391S perfekt.

Viktiga fördelar:

 • Fungerar vid hög temperatur omsluten av vätska
 • Utmärkt erosions- och korrosionsbeständighet
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Goda egenskaper som elektrisk isolator
 • Hög tryckhållfasthet
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Utomordentlig beständighet mot en mängd olika kemikalier
 • Ingen krympning, expansion eller distorsion
 • Utmärkt vidhäftning till de flesta metallytor, bl.a. stål, rostfritt stål och specialstål
 • Lämplig för tryckrengöring upp till 210°C

Belzona 1391T har följande användningsområden:

 • Högtemperaturbeläggningar för processkärl, destillationskolonner, värmeväxlare, filteranordningar och skrubbrar som arbetar omslutna av vätska
 • Skydd av pumpar, ventiler, varmvattentankar och separatorer från erosions- och korrosionseffekter
 • Höghållfast konstruktionslim för sammanfogning av metallkomponenter
 • Skapande av oregelbundna lastbärande mellanlägg

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 1391T kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.