Belzona 1511 (Super HT-Metal)

Högtemperatur, epoxibaserad reparationskomposit för återuppbyggnad av utrustning som skadats genom erosion och korrosion.

Belzona 1511 (Super HT-Metal)

En tvåkomponents reparationskomposit baserad på en lösningsmedelsfri epoximassa som är armerad med en kiselstållegering. Detta högtemperatursystem är designat för reparation och återbyggnad av utrustning av metall och ger utmärkt korrosionsskydd. Omsluten av vätska är Belzona 1511 (Super HT-Metal) lämplig för applikationer upp till 150 °C. Denna produkt kan överbeläggas med Belzonas högtemperaturbeläggningar utan behov av mattblästring, vilket reducerar kostnaderna för appliceringen väsentligt och minskar tiden för driftavbrott. 

Belzona 1511 (Super HT-Metal) korroderar inte och är beständig mot en rad olika kemikalier. Detta reparationsmaterial är enkelt att blanda och applicera utan behov av specialverktyg, och är tåligt men ändå bearbetningsbart när det härdat.

Viktiga fördelar:

 • Ingen mattblästring behövs före överbeläggning med Belzonas högtemperaturbeläggningar för invändigt bruk
 • Utmärkt erosions- och korrosionsbeständighet
 • Fungerar vid hög temperatur och är beständig mot många olika kemikalier
 • Är enkel att blanda och applicera upp till 12 mm tjocklek, vilket gör att även djupare gropar kan fyllas i vid en enda applicering
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Ingen krympning, expansion eller distorsion
 • Utmärkt vidhäftning till de flesta metallytor, bl.a. stål, rostfritt stål och specialstål
 • Enastående mekaniska egenskaper

Belzona 1511 (Super HT Metal) har följande användningsområden:

 • Epoxibaserade högtemperaturbeläggningar för processkärl, destillationskolonner, värmeväxlare, filteranordningar och skrubbrar
 • Reparationer av sprickor och hål i motor- och pumpkåpor, rörledningar, tankar och annan utrustning
 • Ytrenovering av anfrätta metallytor

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Godkännanden:

Godkänt material enligt WRAS

Bureau

Övrig information:

För mer information om Belzona 1511 (Super HT-Metal) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.