Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)

En syra- och värmebeständig epoxikomposit för reparation, ytrenovering och skydd av betong och sten.

Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)

En trekomponents, epoxibaserad reparationskomposit designad för reparation, ytrenovering och skydd av betong och sten som är föremål för stötar, nötning, värme och kemikalieangrepp. Detta material ger enastående syra- och värmebeständighet och är idealiskt för horisontella ytor, men kan även användas på vertikala ytor upp till en tjocklek på 6 mm.              

Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz) är en lösningsmedelsfri reparationskomposit, som levereras som bas, härdningsmedel och separat ballastmaterial, och som när de kombineras bildar en massa som kan appliceras med spackelspade för att återuppbygga skadade ytor.

Viktiga fördelar:

 • Hög mekanisk hållfasthet och slagseghet
 • Ger enastående långtidsbeständighet mot nötning och värme
 • Utmärkt kemikaliebeständighet, särskilt mot oorganiska syror
 • Enkel att blanda och applicera, inga specialverktyg krävs och den kan användas i små mängder vid behov
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Ingen krympning oavsett applicerad tjocklek
 • Syrahärdning under drift gör att maximal syrabeständighet utvecklas
 • Efterhärdning gör att maximal värmebeständighet utvecklas
 • Kortare driftavbrott på grund av snabbhärdande egenskaper
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Utmärkt vidhäftning till metalliska och icke-metalliska ytor, bl.a. betong, tegel, marmor, sten och många andra styva ytor

Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz) har följande användningsområden:

 • Reparation och ytrenovering av ytor såsom avlopp, kanaler och sumpar för kemikalier, kemiska invallningar, transfer- och uppsamlingsområden
 • Återuppbyggnad och skydd av flänsytor av betong
 • Förankring, fastsättning och shimsning av utrustning utsatt för värme och syra, t.ex. ugnar, stödkonstruktioner, kakelplattor och pumpar

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.