Branscher

Valet att renovera istället för att byta ut är en fördel för alla branscher då det inte bara sparar tid, utan även pengar.

Branscher


Belzona erbjuder lösningar till en rad olika branscher, bl.a. elproduktion, petrokemi, vatten/avlopp, marinindustri samt olja och gas. Då det inom någon bransch uppstår behov av underhåll av utrustningar och konstruktioner är Belzona väl insatta i vilka faktorer som ligger bakom beslutet att välja en viss lösning – hur det påverkar arbetsinsatsen, materialen och framför allt driftstopp.

Våra medel för att hantera dessa problem är enkla, säkra och effektiva och ger egenskaper du inte finner någon annanstans:

  • Reparationer på plats som drastiskt minskar tiden för nedmontering av delar
  • Kallhärdning medför inte risker som vid heta arbeten
  • Enkel applicering som gör intern reparation möjlig

Valet att renovera istället för att byta ut är en fördel för alla branscher då det inte bara sparar tid, utan även pengar.