Gruv- och stenbranschindustri - Reparationskompositer och beläggningar

Belzonas kompositer och ytbeläggningar för utvändigt och invändigt bruk är särskilt utformade för reparation och skydd av metall- och gummiutrustning inom gruv- och stenbrytningsindustrin.

Belzonas breda sortiment av polymerbaserade reparationskompositer för metall och gummi och slitstarka in- och utvändiga skyddsbeläggningar har använts inom gruvindustrin under årtionden. Dessa material är särskilt designade för att ge utrustning som arbetar i mycket aggressiva miljöer utmärkt beständighet mot erosion, korrosion, nötning och kemikalier. Belzona erbjuder kostnadseffektiva lösningar som minskar kostnaderna för driftavbrott och arbetskraft samtidigt som behovet av att ersätta utrustning elimineras.

Renovering och skydd av utrustning som hanterar fasta material

Utrustning som hanterar fasta material är kontinuerligt utsatt för hårt slitage på grund av de material som bearbetas. Belzona har ett brett sortiment av reparationsmaterial för metall och gummi som kan användas för att reparera och skydda skruvtransportörer, transportband och drivvalsar.

Keramförstärkta, epoxibaserade reparationskompositer, t.ex. Belzona 1811 (Ceramic Carbide), är designade för att återuppbygga skadade skruvtransportörer och ge långtidsbeständig slitstyrka. Belzonas gummireparationsmaterial, t.ex. Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) och Belzona 2311 (SR Elastomer), kan användas för flexibla reparationer, vilket inkluderar slitna transportband och däck för tyngre fordon, utan behov av varmvulkanisering eller nedmontering. Genom inblandning av glidbeständiga system, t.ex. Belzona 1821 (Fluid Metal), undviks dessutom slirande remmar och drivvalsar kan skyddas mot nötning och korrosionsangrepp.

Reparation av och skydd mot nötningsskador

Belzonas nötningsbeständiga invändiga beläggningar kan användas för reparation och skydd av rörböjar, glidbanor och fyllningstrattar. Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) ger stora tids- och kostnadsbesparingar därför att produkten utformats för att signifikant minska effekten av nötning genom att fungera som offerbeläggning.

Då skydd mot stötar krävs kan material från Belzonas 2000-serie användas som invändiga offerbeläggningar för att skydda mot stötskador. Dessa material är motståndskraftiga, lättapplicerade och snabbhärdande, och renovering går snabbt jämfört med att byta ut utrustningen.

Reparation och skydd av utrustning som hanterar gas och vätska

Allvarligt skadade pumpar i gruvindustrin, t.ex. vakuumvätskepumpar och centrifugalpumpar, kan renoveras till sin ursprungliga profil och skyddas mot erosiva, korrosiva och kemiska angrepp och nedbrytning. Kallhärdande material såsom Belzona 1212 kan användas för att reparera sprickor och hål i pumpar på plats, medan material såsom Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ger utmärkt kemikaliebeständighet.

Belzonas sortiment av beläggningar, t.ex. Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), ger långtidsbeständighet mot erosions- och korrosionsangrepp. Dessutom har Belzona 1341 (Supermetalglide) visat sig öka pumpeffektiviteten med upp till 7 % för ny utrustning och upp till 20 % för renoverad utrustning.

Reparation av mekanisk utrustning

Mekanisk utrustning som drabbas av vibrationer, slitage och smörjförlust i lagren, t.ex. axlar och motorer, kan repareras med hjälp av en uppsättning olika kallapplicerade material. Bland dessa ger Belzona 1131 (Bearing Metal) minskad friktion vid uppstart genom att smörjoljan fångas upp och hålls kvar. Fel i lagerhus kan snabbt repareras med snabbhärdande material som Belzona 1212, särskilt framtagen för akuta reparationer och som förkortar tiden för driftavbrott.

Skydd mot kemiska angrepp

Belzonas epoxibaserade kompositer och beläggningar ger utomordentlig kemikaliebeständighet mot ett brett spektrum av starka kemikalier för utrustningar såsom lagringstankar för kemikalier och lakningskar. Till exempel är beläggningar som Belzona 4311 (Magma CR1) idealiska för att skydda sekundära inneslutningar mot kontaminerande kemikalier och Belzona 5811 (Immersion Grade) passar utmärkt för utrustning som kontinuerligt är nedsänkt.

Injekterings- och shimsningslösningar

På grund av kraftiga stötar och vibrationer inom gruv- och stenbrytningsindustrin förekommer det ofta att maskiner och utrustning får en felaktig uppriktning, vilket leder till sämre effektivitet och skador. För lösa lagertappar, bussningshus och felaktigt monterade komponenter är Belzona 1111 (Super Metal) idealisk, medan Belzona 7111 är ett gjutbart injekteringsbruk som är speciellt sammansatt för att spridas ut jämnt över oregelbundna ytor. I härdat skick ger denna maximalt stöd till anläggning och utrustning.

Underhåll av anläggningar

Belzonas material erbjuder kostnadseffektiva lösningar när det gäller underhållsproblem genom att minimera tiden för driftavbrott, arbetskostnader och kostnader för utbyte av utrustning, samtidigt som effektiviteten och tillförlitligheten optimeras. Belzona kan tillhandahålla lösningar för reparation och skydd av en anläggning, bl.a:

  • Flytande takmembran för att göra byggnader, konstruktioner och isolering väderbeständiga
  • Reparations- och skyddssystem för betong och murverk av sten
  • Miljöbarriärer av polymermaterial för att skydda mot och minska miljöpåverkan
  • Säkerhetsbeläggningar av polymermaterial för halkskydd

Video:

Fotogalleri: