Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP)

Ett nötningsbeständigt kompositmaterial för reparation och invändig ytbeläggning av metallytor utsatta för erosion på grund av fina partiklar.

Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP)

Ett tvåkomponents, epoxibaserat kompositmaterial som är en kombination av extremt hårda, tätt packade, nötningsbeständiga keramiska ballastmaterial och ett polymerbindemedel för reparation och skydd av utrustning som skadats genom finpartikulär nötning.

Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) har utvecklats för situationer där erosion uppstår på grund av fina partiklar, t.ex. vid cementtillverkning. Denna nya generationens teknologi skapar en jämnare men mer slittålig komposit som kan appliceras i tunna skikt, vilket ger större möjlighet att modifiera profiler och förbättra flöden.

Då problemen med nötning beror på grova partiklar har istället Belzona 1811 (Ceramic Carbide) utvecklats.

Viktiga fördelar:

 • Hög nötningsbeständighet och slitstyrka
 • Korroderar inte
 • Lösningsmedelsfritt material, gör det säkert att använda i slutna utrymmen
 • Utmärkt vidhäftning till de flesta metallytor, bl.a. stål och gjutjärn
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Lång brukstid
 • Snabb härdningshastighet för snabb återgång i drift
 • Hög mekanisk styrka

Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) har följande användningsområden:

 • Skydd av rörledningssystem, rörböjar, knärör och ventiler från skador på grund av nötning
 • Fastsättning och injektering av kakelplattor och slitplattor där högnötningsbeständighet krävs
 • Reparation av skruvtransportörer, centrifuger och pumpimpellrar som skadats genom erosion och korrosion
 • Invändig ytbeläggning för slitna matartrattar, glidbanor, mixerblad och annan utrustning som utsätts för nötning

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.

Relaterat innehåll: