Anläggningar Underhåll Reparation Kompositer och beläggningar

Belzonas polymerbaserade kompositer och ytbeläggningar möjliggör reparation och skydd av tak, väggar och golv, samt även utrustning som rörledningar, pumpar, axlar, värmeväxlare och andra delar av VVS-system.

Belzona erbjuder dem som ansvarar för underhållet av industriella anläggningar oumbärlig service. Detta kan röra sig om allt från själva tak-, golv- och väggkonstruktionerna till utrustningen inuti, t.ex. rörledningar, pumpar, axlar och värmeväxlare. Vi ser till att personalen har de verktyg som behövs för att lösa potentiella problem.

Belzonas breda sortiment av material är särskilt utformat för att ge långsiktigt skydd mot erosions- och korrosionsangrepp, samtidigt med en enastående kemikaliebeständighet. Dessa vatten- och väderbeständiga, kallhärdande lösningar eliminerar farorna med reparationer som involverar varmbearbetning, förlänger livslängden för anläggningen, minimerar tiden för driftavbrott och ofta undviks behovet att ersätta utrustning.

Reparation och skydd av tak

Sedan 1965 har Belzonas kallapplicerade, flytande takmembran använts för att effektivt reparera och skydda alla områden av ett skadat tak, inklusive fogar, skarvar, upprättstående delar, fogbeslag och takrännor.

Takmembranen erbjuder enastående vatten- och väderbeständighet, ger ett långsiktigt skydd mot läckage och minskar behovet av dyra ersättningsmaterial och störande konstruktionsarbeten. Belzonas flytande takbeläggningar, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane), har sedan 25 år dokumenterad förmåga att skydda tak och kan användas varsomhelst, t.ex. på skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader utan att påverka den dagliga driften på grund av obetydlig lukt. Detta gäller även den akuta takreparationslösningen, Belzona 3121 (MR7), som kombinerar hög vidhäftning och väderbeständighet med möjligheten till användning även under ogynnsamma väderförhållanden.

Reparation och skydd av betong och sten

Belzona har ett brett utbud av epoxibaserade kompositer och beläggningar för betongreparation som används för att återuppbygga skadade betong- och stenkonstruktioner och skydda dem mot kemiska angrepp och miljöpåverkan. Genom användning av snabbhärdande material, t.ex. Belzona 4111 (Magma-Quartz), kan en mängd olika områden inom en anläggning repareras, inklusive skadade betonggolv, balkonger, lösa räcken och mycket mer. Då utjämning av stora, ojämna ytor av vittrad och skadad betong eller sten krävs kan Belzona 4154 (Bulkfill Resin) användas med ett lokalt framställt ballastmaterial och erbjuda en kostnadseffektiv lösning, särskilt för storskaliga tillämpningar.

Belzonas sortiment av kemikaliebeständiga epoxibeläggningar, t.ex. Belzona 4311 (Magma CR1), är särskilt designade för att ge sekundära inneslutningar, kanaler och galler långsiktig kemikaliebeständighet. Halksäkra golv kan erhållas med Belzona 4411 (Granogrip) som är tillgänglig i ett antal olika färger för att underlätta synligheten.

Reparation av skadade och slitna betongväggar

Slitna och skadade väggar av betong och murverk, skorstenar och andra betongytor högre upp kan repareras med användning av lätta material såsom Belzona 4141 (Magma-Build), som förkortar tiden för driftavbrott och minskar behovet av dyra strukturella ombyggnader av dina anläggningar. Skadade rörelsefogar kan lätt återuppbyggas med Belzonas reparationskompositer för betong innan de försluts med en elastomer, t.ex. Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer). Detta ger en utmärkt rivhållfasthet på grund av den slitstarka elasticiteten.

Vattenavvisande beläggningar såsom Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) ger tegel-, sten- eller betongväggar ett långsiktigt skydd mot fuktinträngning, samtidigt som ytans naturliga utseende bibehålls. Miljöbarriärbeläggningar, såsom Belzona 5111 (Ceramic Cladding) och Belzona 5151 (Hi-Build Cladding), är lämpade att ge långsiktigt skydd mot fysiska, kemiska och bakteriella angrepp och kan lätt appliceras med pensel eller spruta, inga specialverktyg krävs.

Reparation och skydd av anläggningens alla utrustningar

Belzona har ett brett sortiment av material för reparation och skydd av utrustning, t.ex. rörledningar, pumpar, axlar och värmeväxlare. Läckande rörledningar kan enkelt tätas genom användning av rörlindningstekniker med Belzona 1111 (Super Metal). Beläggningar såsom Belzona 1341 (Supermetalglide) kan användas för att skydda utrustningar som värmeväxlare och pumpar från erosions- och korrosionsangrepp, samt även för förbättring av effektiviteten upp till 7 % för ny utrustning och upp till 20 % för renoverade pumpar.

Belzonas lösningar för slitna eller skadade axlar, såsom Belzona 1121 (Super XL-Metal), förkortar tiden för driftavbrott och minskar kostnader för att ersätta utrustning samt kan skydda påverkade ytor under många år.

Våra kompositer och beläggningar för metallreparation är även lämpliga för andra områden, bl.a:

  • Tätning av läckage och skydd av silor
  • Reparation och skydd av tak, t.ex. takrännor, fogbeslag och upprättstående delar
  • Väderbeständighet och tätning av takfönster
  • Reparationer av fönsterkarmar och fönsterbalkar
  • Försegling av spröjsar
  • Halkbeständiga system för gångbryggor och däck
  • Ytrenovering av lastkajer
  • Säkerhetshöjande ytbeläggningar vid reservutgångar
  • Återuppbyggnad och beläggningar för VVS-utrustning
  • Skydd av kanalsystem för luftkonditionering

Video:

Fotogalleri: