Belzona 4341 (Magma CR4)

En epoxibaserad högtemperaturbeläggning för betong- och metallytor i kontakt med heta oorganiska syror.

Belzona 4341 (Magma CR4)

En slitstark, tvåkomponents, epoxibaserad barriärbeläggning optimerad för beständighet mot heta oorganiska syror, t.ex. svavel- och saltsyra upp till 90°C. Denna lösningsmedelsfria ytbeläggning isolerar betong- och metallytor från nedbrytande kemiska miljöer.

Belzona 4341 (Magma CR4) ger en säker och hygienisk yta som uppfyller USDA:s krav för oförutsedd kontakt med livsmedel. Den är enkel att blanda och applicera utan behov av specialverktyg och härdar vid rumstemperatur.

Viktiga fördelar:

 • Utmärkt kemikaliebeständighet mot en rad olika heta oorganiska syror
 • Snabb härdning för snabba akuta reparationer med minimal tid för driftavbrott
 • Godkänd enligt USDA för att ge en säker och hygienisk ytbeläggning som inte kontaminerar livsmedel
 • Lätt att blanda och applicera utan specialverktyg
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Utmärkt vidhäftning till alla styva grundmaterial, bl.a. betong, glasfiber, tegel, rostfritt stål, mjukt kolstål, kolstål

Belzona 4341 (Magma CR4) har följande användningsområden:

 • Kemikaliebeständig ytbeläggning för syrahållande väggar, tankar, områden med kemikaliespill, betongfundament för tankar och pumpar
 • Tätning av kemikalieavlopp, kanaler, transfer- och uppsamlingsområden
 • Skydd av pumpfundament av betong och kåpor från kemikaliespill
 • Skapande av halkfria gångytor i kemiska inneslutningar då den kombineras med ballastmaterial

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 4341 (Magma CR4) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.