Belzona 1391S

En sprutapplicerad epoxibeläggning för att ge högtemperaturutrustning som arbetar omsluten av vätska korrosionsskydd. 

Belzona 1391S

En tvåkomponents, sprutapplicerad epoxibeläggning designad för att ge högtemperaturutrustning som arbetar kontinuerligt omsluten av vätska upp till 110°C korrosionsbeständighet. Denna lösningsmedelsfria ytbeläggning ger utmärkt beständighet mot en mängd olika vattenlösningar, kolväten och processkemikalier. Den är enkel att blanda och applicera med hjälp av högtryckssprutning, och den härdar vid rumstemperatur vilket minskar tiden för driftavbrott.

Viktiga fördelar:

 • Fungerar vid hög temperatur omsluten av vätska
 • Snabb sprutapplicering resulterar i kortare driftavbrott
 • Utomordentlig beständighet mot en mängd olika kemikalier
 • Utmärkt korrosionsskydd
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Beständig mot snabba trycksänkningar och tryckrengöringsprocesser upp till 210°C
 • Utmärkt beständighet mot katodisk avbindning
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Ingen krympning, expansion eller distorsion
 • Utmärkt vidhäftning till många metallytor, bl.a. kolstål, rostfritt stål och specialstål

Belzona 1391S har följande användningsområden:

 • Högtemperaturbeläggning för separatorer, droppavskiljare för gasfackling och indunstare inom oljeproduktionen som arbetar i kontakt med vätska
 • Korrosionsskydd mot en mängd olika kemikalier i utrustningar såsom ångpannekärl och värmeväxlare som arbetar vid hög temperatur

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 1391S kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Video:

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.