Belzona 4311 (Magma CR1)

En kemikaliebeständig epoxibeläggning för skydd av betong- och metallytor. 

Belzona 4311 (Magma CR1)

En slitstark, tvåkomponents epoxibeläggning för långsiktigt skydd av betong- och metallytor från kemikalieangrepp. Denna lösningsmedelsfria ytbeläggning isolerar betong- och metallytor från aggressiva kemikalier, särskilt syror och alkalier. Den är enkel att blanda och applicera för hand eller genom sprejning utan behov av specialverktyg och härdar vid rumstemperatur.

Viktiga fördelar:

 • Utomordentlig beständighet mot en mängd olika kemikalier
 • Lätt att blanda och applicera utan specialverktyg
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Ingen krympning, expansion eller distorsion
 • Utmärkt elektrisk isolator
 • Utmärkt vidhäftning till alla styva grundmaterial, bl.a. betong, sten, tegel, rostfritt stål, mjukt kolstål, kolstål, koppar
 • Hög tryckhållfasthet

Belzona 4311 (Magma CR1) har följande användningsområden:

 • Kemikaliebeständig ytbeläggning för kemiska invallningar, områden med kemikaliespill, betongfundament för tankar och stödmurar
 • Tätning av avlopp och kanaler för kemikalier
 • Skydd av pumpfundament av betong och kåpor från kemikalieangrepp
 • Skapande av halkfria gångytor i kemiska inneslutningar då den kombineras med ballastmaterial
 • Ytbeläggning av pumpimpellrar och pumpvolut för att förhindra kemikalieangrepp

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 4311 (Magma CR1) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Video:

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.