Massa- och pappersindustri - Reparationskompositer och skyddande beläggningar

Utrustning som används inom pappers- och massaindustrin kan skyddas mot nötning, erosion, korrosion, hög temperatur och kemiska angrepp med Belzonas epoxi- och polyuretanbaserade reparationskompositer och ytbeläggningar .

Anläggningar för massa- och papperstillverkning dras med olika typer av underhållsproblem på grund av den korrosiva miljön. Utrustning som drabbas av effekter av slitage, erosions- och korrosionsangrepp, hög temperatur och kemiska faror kan underhållas med användning av Belzonas mångsidiga reparationskompositer och skyddande beläggningar.

Våra kallhärdande material passar för underhåll av utrustningar som arbetar under många olika betingelser och förkortar tiden för driftavbrott, minskar arbetskostnader och eliminerar behovet av att byta ut utrustning.

Renovering och skydd av utrustning som hanterar fasta material

Utrustning som hanterar fasta material, bl.a. barkningsmaskiner, fyllningstrattar, skruvtransportörer, transportband och drivvalsar, är särskilt mottagliga för nötning och slitage på grund av den typ av material de bearbetar. Alla dessa kan repareras och skyddas genom användning av Belzonas breda sortiment av reparationsmaterial för gummi och metall.

Slitstarka reparationskompositer såsom Belzona 1811 (Ceramic Carbide) är designade för att återuppbygga skadade skruvtransportörer och ge långsiktig slitstyrka. Belzonas gummireparationsmaterial, t.ex. Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) och Belzona 2311 (SR Elastomer), kan användas för flexibla reparationer, inklusive slitna och upprivna transportband och drivvalsar, utan behov av att montera isär utrustningen. Inblandning av ett positivt greppsystem gör dessutom att du med våra lösningar eliminerar slirande remmar, skyddar drivvalsar från nötning och korrosionsangrepp samt ger förbättringar vid timmertransport.

Reparation och skydd av pumpar

Svårt skadade pumpar, t.ex. vakuumvätskepumpar och blandningspumpar, kan renoveras till ursprunglig profil och skyddas från slitage med hjälp av ett utbud av epoxibaserade reparationsmaterial och beläggningar. Belzonas kallapplicerade, kompositbaserade reparationsspackel, t.ex. Belzona 1111 (Super Metal), kan användas för reparation av pumpar med sprickbildning och hål.

Vårt utbud av ytbeläggningar, t.ex. Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), ger långtidsbeständighet mot erosions- och korrosionsangrepp medan Belzona 1341 (Supermetalglide) har visat sig öka pumpeffektiviteten med upp till 7 % på ny utrustning och upp till 20 % på renoverad utrustning.

Reparation av mekanisk utrustning

Mekanisk utrustning såsom axlar och axeltappar på torktumlare kan påverkas av vibrationer, slitage och smörjförlust i lagren. Dessa kan repareras med hjälp av material såsom Belzona 1111 (Super Metal) och Belzona 1131 (Bearing Metal). Den senare minskar friktionen vid uppstart genom att smörjoljan fångas upp och hålls kvar. Lagerfel kan snabbt repareras med snabbhärdande material som Belzona 1212, som är särskilt framtaget för akuta reparationer.

Skydd av indunstare och värmeväxlare

Belzona tillverkar en mängd högpresterande material för indunstare och värmeväxlare som skadats på grund av angrepp genom erosion, korrosion, hög temperatur och kemikalier. Våra kallhärdande reparationskompositer kan användas för att renovera komponenter såsom tubplåt, flänsytor, vattenlådor och gavellock, som lätt skadas av erosions- och korrosionsangrepp, även galvanisk korrosion.

Högtemperaturbeständiga material såsom Belzona 1511 kan användas för återuppbyggnad av utrustning som arbetar vid temperaturer upp till 150°C (302°F). Skyddande beläggningar såsom Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) är särskilt designade för att skydda kontinuerligt nedsänkta indunstare och värmeväxlare från erosionskrafter vid temperaturer upp till 60°C (140°F).

Reparation av huggskivor

Nötningsbeständiga material kan användas för att reparera och skydda slitna huggskivor som drabbats av stötskador. Detta bidrar till förbättrad massatillverkningsprocess och papperskvalitet. Våra lösningsmedelsfria reparationskompositer, t.ex. Belzona 1311 (Ceramic R-Metal), är idealiska för återuppbyggnad av slitna skivfickor, vilket säkerställer produktionen av huggspån.

Våra kompositer och beläggningar för metallreparation är lämpliga även för andra områden, bl.a:

  • Sekundära inneslutningar
  • Stål- och betongkonstruktioner
  • Rörläckage
  • Valsar för timmertransport

Fotogalleri: