Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate)

Ofärgad, vattenavvisande behandling för murverksytor.   

Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate)

En vattenavvisande, ventilerande behandling designad för att skydda murverksytor från inträngande vatten utan att ändra konstruktionens naturliga utseende, eftersom den blir genomskinlig efter härdning.

Detta lösningsmedelsfria material förhindrar vittring av och sprickbildning i ytor som t.ex. betong, sten och tegel, och det är samtidigt smutsavvisande. Materialet levereras som ett koncentrat, som enkelt kan spädas på plats med vatten och appliceras med pensel eller spruta för att ge långsiktigt skydd och upprätthålla byggnadsmaterialens isolerande egenskaper.

Viktiga fördelar:

 • Långsiktig vattenbeständighet för murverksytor
 • Mikroporös struktur som tillåter grundmaterialet att andas
 • Bevarar det naturliga utseende hos konstruktionen – genomskinlig när den härdat
 • Förbättrar byggnadens isolerande egenskaper
 • Smutsavvisande och ger minskad tillväxt av mögel, mossa och lavar
 • Förhindrar vittring och sprickor som uppstår på grund av frostskador
 • Applicering och härdning vid omgivningstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Lämplig för utspädning på plats före applicering med pensel eller spruta
 • Utmärkt vidhäftning till en mängd olika porösa mineralytor, bl.a. betong, kalksten, tegel och sandsten

Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) har följande användningsområden:

 • Impregneringsbehandling för skydd av murverk av tegel, sten- och betongkonstruktioner
 • Långsiktigt skydd av statyer och monument från skador på grund av inträngande vatten
 • Skydd av kompositsten

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 5122 (Ceramic Cladding Concentrate) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Video:

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.