Belzona 8311 (Nato Fluid)

En smörjsystem som penetrerar, smörjer, driver bort vatten och skyddar komponenter mot korrosion.

Belzona 8311 (Nato Fluid)

Belzona 8311 (Nato Fluid) är ett universalsmörjsystem som penetrerar och lossar komponenter som kärvat ihop på grund av bristande smörjning vid montering eller under användning på grund av korrosion. Detta mångsidiga smörjmedel består av en blandning av jonaktiva och nonjonaktiva molekyler med både vattenavvisande (hydrofoba) och vattenattraherande (hydrofila) egenskaper, som ger en lättapplicerad lösning för långtidsbeständighet i aggressiva miljöer.

Belzona 8311 (Nato Fluid) levereras med en sprutpump för enkel applicering genom sprutning, pensling eller droppvis.

Viktiga fördelar:

  • Enkel att applicera utan besvärliga förberedelser av underlaget
  • Sprutapplicering utan trycksatt behållare
  • Skyddar oåtkomliga delar mot korrosion
  • Kompatibel med mineral- och hydrauloljor samt vegetabiliska oljor
  • Enastående elektriskt motstånd

Belzona 8311 (Nato Fluid) har följande användningsområden:

  • Lossar på komponenter som kärvat ihop på grund av brist på smörjning vid ihopsättning eller korrosion under användning
  • Smörjning av komplexa eller oåtkomliga delar
  • Korrosionsskydd för blanka metalldelar eller bearbetade komponenter vid förvaring
  • Avlägsnande av vatten från mekanismer och elektriska komponenter
Viktiga tekniska data:
Flampunkt, sluten behållare 38°C
Kompatibilitet med oljor Fullständig kompatibilitet med mineralolja, vegetabilisk olja samt olja av glykol- eller estertyp
Effekter på plast Ingen effekt på fenol-, polyeten-, polyester-, nylon- och hård PVC-plast. Mjukgörare extraheras från mjuk PVC-plast
Effekter på gummi Ingen effekt på neoprengummi och andra oljebeständiga gummimaterial, men naturgummi och SBR sväller vid långvarig kontakt. Ovulkade gummimaterial, t.ex. tryckkänsliga lim, löses upp.
Effekter på målade ytor Ingen effekt på polyuretan-, epoxi- och äldre alkydfärger. Ny alkydfärg kan mjukna och bilda blåsor.
Vanliga applikationer Penetrering, smörjning, bortdrivning av vatten från metallkomponenter
Förpackningsstorlek 0,5 liter, 5 liter. Förpackningsstorlekarna kan variera lokalt.
Tillgänglighet* Global

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 8311 (Nato Fluid) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.