Reformering och skyddsmaterial för motorer och höljen

Kallhärdande kompositmaterial för långsiktig reparation och skydd av industriella motorer och höljen mot stöt-, erosions- och korrosionsskador.

Belzona erbjuder ett brett sortiment av kompositbaserade reparationsmaterial som är särskilt lämpliga för återuppbyggnad och renovering av motorer och kåpor. Våra material används regelbundet på stora industriella motorer som lokomotiv, fartygsmotorer och generatorer.

Bearbetningsbara kompositer för reparation och återuppbyggnad såsom Belzona 1111 (Super Metal) är kostnadseffektiva och förkortar tiden för driftavbrott då utrustningen snabbare kan tas i drift igen jämfört med traditionella metoder som t.ex. svetsning.

Reparation av kraftigt nedsmutsade ytor kan utföras med Belzona 1212, vår yttoleranta, kallhärdande reparationskomposit för snabba applikationer. Detta är ett snabbhärdande material som kan användas på plats. Det fäster till manuellt preparerade ytor och kan appliceras direkt på oljiga och våta ytor, även på ytor under vatten.

Skador på grund av värme, stötar och korrosion kan snabbt repareras med användning av Belzonas spackel, t.ex. Belzona 1511 (Super HT-Metal) för högtemperaturreparationer, och kan sedan skyddas ytterligare med användning av högtemperaturbeläggningarna i Belzona 1300- och 1500-serierna. Dessa kallhärdande och lösningsmedelsfria material är designade att användas för ytbeläggning av en mängd olika grundmaterial. De ger långtidsbeständighet mot erosion och korrosion vid drift vid höga temperaturer.

För underbyggnad och mellanlägg under motorer kan Belzona 7111 användas, som sprider ut sig jämnt över ojämna underlag och ger exakt uppriktning och förankring. Detta gjutbara, 100 % fasta, underbyggnadssystem krymper inte vid härdning och har självutjämnande egenskaper, vilket gör appliceringen snabb och enkel. En jämförelsevis hög tryckhållfasthet ger utmärkta lastbärande egenskaper samtidigt som korrosions- och vibrationsbeständighet säkerställs.

Med Belzonas kompositer för metallreparation kan du:

  • Ge deformerade passytor i växellådor och kåpor ny ytbeläggning
  • Exakt återuppbygga inkapslingar av lager och bussningar
  • Återställa avnötta gängor i delar som täckplattor och oljeavtappningsproppar
  • Effektivt reparera sprickor och hål som orsakats av mekaniska fel, slitage, erosion och korrosion
  • Reparera erosions-, korrosions- och kavitationsskador på cylinderblock och cylinderfoder
  • På ett enkelt sätt reparera och återplacera ventilsäten i lagerskålar
  • Fylla i hålrum och defekter i metallhöljen
  • Snabbt täta porösa och genomsläppliga kåpor
  • Renovera flänsar till ursprunglig dimension
  • Erhålla exakt uppriktning och förankring då de används för underbyggnad/mellanlägg

Förutom kompositerna för metallreparation kan även Belzonas sortiment av material för reparation och skydd av gummikomponenter användas för att återställa fjädrande monteringar eller gjuta nya fästen. Belzona 3211 (Lagseal) kan även användas för att skydda värmeisoleringen som omger höljet.

Video:

Fotogalleri: