Fartyg och offshore-strukturer - kompositer och beläggningar

Belzona erbjuder ett brett sortiment av kompositer för reparation och skyddande av metall- och gummikomponenter på fartyg och offshorekonstruktioner mot korrosion, erosion och mekaniskt slitage.

Skadade fartyg och offshorekonstruktioner kan repareras och skyddas mot erosion, korrosion och andra nedbrytande effekter med hjälp av ett brett utbud av kallhärdande kompositer och ytbeläggningar för reparation av metall och gummi. Dessa reparationer kan enkelt och säkert utföras på plats, vilket minskar stilleståndstiden och behovet av heta arbetsmetoder.

Belzonas kallapplicerade kompositer och epoxibeläggningar för reparation av metall och gummi erbjuder följande fördelar:

  • Utmärkt erosions- och korrosionsskydd
  • Förlängd livslängd för utrustningar
  • Minskar kostnaderna för dyra byten av utrustning
  • Minskar tid för driftavbrott
  • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
  • Snabb härdning även under vattenlinjen
  • Utmärkt beständighet mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Hög temperatur- och stöttålighet
  • Fäster utmärkt till stål, rostfritt stål, brons, koppar, glasfiberarmerad polyester (GRP/FRP), gjutjärn och många andra material

Reparation och skydd av utrustningar och konstruktioner

Belzonas epoxibaserade reparationskompositer och ytbeläggningar ger långtidsbeständighet mot erosion och korrosion för många olika typer av marin utrustning som arbetar i mycket korrosiva miljöer, allt från stigande rörledningar på oljeplattformar till pålverk vid angöringsplatser.

Trycksatta och säkerhetskritiska system kan vid reparation kompletteras med Belzona SuperWrap II i enlighet med standarderna ISO 24817 och ASME PCC-2. Detta lindningssystem är ett av de starkaste kompositbaserade systemen på marknaden. Det lämpar sig för rörledningar och kärl, inklusive sådana med komplex geometri, och kan reparera uttunnade väggar och genomgående hål och på så sätt eliminera behovet av heta arbeten som skärning och svetsning. Systemet passar för användning i olika typer av klimat och drifttemperaturer (upp till 150°C (302°F).

Belzonas kompositer för reparation av gummikomponenter, t.ex. Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer), ger utomordentlig slagtålighet och är ett alternativ vid reparation av gummibeklädd utrustning och fendrar. Inget behov av vulkanisering, med bibehållen styrka hos reparationen. Belzona erbjuder även lösningar för kall plåtbindning för kraftigt slitna och korroderade fartygsdäck. Ett snabbt och säkert alternativ till att byta ut material.

Även havsbaserad vindkraft är utsatt för betydande erosions- och korrosionsskador beroende på exponeringen för saltvatten i form av vågor och stänk. Belzonas sortiment av yttoleranta material, t.ex. Belzona 1212, är lämpliga för reparation av skadade metallarbeten samt försegling av exponerade och läckande komponenter på vindturbinens fundament eller i tornet. Bestrykning med Belzona 5831 (ST-Barrier) ger utrustning som arbetar under vatten, eller på annat sätt är i kontakt med vattenlösningar, en korrosionsbeständig barriär.

Reparation och skydd av framdrivningssystem och rodermaskineri

Korrosionsangrepp på marina framdrivningssystem kan repareras med användning av Belzonas epoxibaserade kompositer. Dessa stoppar upp korrosionsangreppen på utrustning som jetrör, kortdysor och bogpropellrar, och eliminerar samtidigt galvaniska effekter genom isolering av exponerade metallytor.

Material som Belzona 1121 (Super XL-Metal), Belzona 1111 (Super Metal) och Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) är mycket lämpliga för formning av utrustning som rodertappar, lagerhus och bussningssäten eftersom de består av 100 % fasta ämnen, vilket förhindrar krympning.

Vid kraftiga kavitationsskador på roder, stabilisatorer och kortdysor ger Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer) ett idealiskt skydd. Cylinderfoder som drabbats av kavitation kan dessutom repareras med användning av Belzonas kallhärdande material, t.ex. Belzona 1391T, och heta arbetsmetoder undviks.

Belzona 7111 kan användas för uppriktning av tung utrustning eller för att tillverka fundament för framdrivningssystem, ombord på fartyg och på offshorekonstruktioner. Denna speciella sammansättning för underbyggnad/mellanlägg består av 100 % fasta ämnen och är framtagen för att tåla plötsliga skakningar, stötar och temperaturförändringar, som är vanligt i marina miljöer.

Kringutrustning

Belzonas kompositer för metallreparation används ofta för reparation av korrosions- och erosionsskador på kringutrustning ombord, t.ex. värmeväxlare, ventiler och pumpar. För bästa resultat och skydd finns ett brett sortiment av epoxibeläggningar som erbjuder beständighet mot erosion, korrosion, kemikalier och temperatur.

Med våra epoxibeläggningar för invändigt bruk i tankar kan även stora tankar skyddas snabbt. Beläggningen kan appliceras för hand eller med sprutteknik. Många av våra ytbeläggningar är godkända för kontakt med dricksvatten.

Video:

Fotogalleri: