Pumpar - Restaurering och effektivitetsförbättring

Belzona erbjuder ett brett sortiment av kompositer för metallreparation och epoxibeläggningar för att återuppbygga och skydda erosions-korrosionsskadade pumpar, och även för att öka deras effektivitet.

Pumpar utsatta för kraftigt slitage kan renoveras till ursprunglig profil med användning av Belzonas kallhärdande kompositer för metallreparation. Vår epoxibaserade ytbeläggningar för erosions-korrosionsskydd förhindrar ytterligare slitage, ökar pumpeffektiviteten och minskar underhållskostnaderna.

Pumpreparation

En pumps prestanda minskar med tiden. Tung drift och aggressiv miljö leder till erosion, korrosion, kemiska angrepp, slitage och kavitation.

Belzonas sortiment av kompositer för metallreparation:

  • Återuppbygger pumpkåpor och impellrar utan behov av specialverktyg
  • Återställer slitringens spel
  • Ger långtidsbeständighet mot korrosions- och erosionsangrepp
  • Undviker behov av heta arbetsmetoder
  • Härdar vid rumstemperatur
  • Ger utmärkt vidhäftning till metallmaterial, t.ex. rostfritt stål, duplexstål, kolstål, aluminium, gjutjärn och brons samt även speciallegeringar
  • Skyddar mot pumpkavitation

Skydd av pumpar och effektivitetsförbättring

Belzona erbjuder ett brett sortiment av epoxibeläggningar som är designade för en mängd olika driftförhållanden.

Vår keramiska ytbeläggningar såsom Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ger långtidsbeständighet mot erosions- och korrosionsangrepp. Belzona 1341 (Supermetalglide) är designad särskilt för att öka pumpens effektivitet med en hydrofob teknik för att repellera processvätskor och minska det turbulenta flödet. En effektivitetsökning med upp till 7 % har mätts upp på ny utrustning och upp till 20 % på renoverad utrustning.

Utrustning som utsätts för hårt slitage, t.ex. slam- och avloppspumpar, är ideala miljöer för våra nötningsbeständiga invändiga ytbeläggningar, som innehåller extremt hårda fyllmedel för att ge maximalt skydd.

Pumpaxlar kan dessutom skyddas mot slitage och kärvande genom användning av Belzona 1131 (Bearing Metal), som skapar ytor med låg friktion på grund av den självsmörjande sammansättningen.

Vidare kan vakuumpumparnas gavlar, ventilblock och rotorer återuppbyggas och skyddas genom användning av Belzonas material för metallreparation.

Andra specialbeläggningar som ger beständighet mot kemikalier, hög temperatur, erosion och kavitation, eller en kombination av dessa egenskaper, gör att Belzona har lösningar för nästan alla typer av driftförhållanden.

När utrustningarna åter är i drift kan eventuella lokala skador på Belzonas ytbeläggningar enkelt repareras och utrustningen snabbt tas i drift igen efter ett kortare driftavbrott.

Video:

Fotogalleri: