Underhållslösningar för vindkraftsindustrin

Reparationskompositer och skyddsbeläggningar för underhåll av vindkraftsparker

Underhållslösningar för vindkraftsindustrin

  Nyttjande av vindkraft innebär exponering för väder och vind, vilket kan gå hårt åt utrustning och konstruktioner som används inom branschen. Problem som korrosion, erosion och miljöskador kan leda till förslitning och få kostsamma konsekvenser åtföljt av oönskade driftstopp.

  Belzonas lösningar för vindkraftsektorn kan bidra vid reparationen och skydda kraftverken från dessa problem, både på land och till havs, samtidigt som underhållsprocedurerna blir mer effektiva och mindre tidskrävande.


  Vindkraftverkets rotorblad

  Renovering av rotorblad och skydd av bladens framkant

  Skador på rotorbladets framkant anses vara det enskilt största underhållsproblemet inom vindkraftsindustrin. Uppgifter tyder på att skador på rotorbladets framkant kan sänka den årliga elproduktionen från ett vindkraftverk, med energiförluster som uppskattas till mellan 4–20 % om erosionsskadorna är allvarliga.

  Jämfört med fyllmedel, bindemedel och tejper är Belzonas återuppbyggande kompositmaterial och skyddande beläggningar en överlägsen lösning. Belzona 1121 (Super XL-Metal) är idealisk för att återskapa en slät och slitstark yta på rotorbladet. Denna lösning har förlängd brukstid och är enkel att applicera, vilket gör den lämplig för arbeten på höga höjder och på plats. Belzonasystem av spackelkvalitet har dessutom utmärkt vidhäftning till GRP (glasfiberarmerad plast) och kan installeras i en enda applicering utan att värme behöver tillföras.

  När det gäller skydd av rotorbladens framkant ger Belzonas nötnings- och erosionsbeständiga system långsiktiga resultat. Belzona 1331 är ett utmärkt exempel, lämplig både för torra och våta betingelser. Även Belzona 1341 (Supermetalglide) ger utomordentligt skydd för rotorbladets framkant, särskilt i miljöer utsatta för våt nötning.

  Tillsammans utökar dessa lösningar det tillgängliga applikationsfönstret för underhåll av vindkraftverk. Belzonas lösningar för rotorblad är lämpliga för applicering vid så låg temperatur som 5 °C och gör underhållet enkelt och effektivt utan behov av specialverktyg eller specialutrustning. Dessa kallhärdande material kräver ingen användning av UV-lampor eller externa värmekällor, kraftverken kan snabbt återgå i drift och kostsamma driftstopp undviks.


  Maskinhus och generatorns komponenter

  Återuppbyggnadslösningar för mekaniska komponenter:

  Belzona har ett omfattande sortiment av lösningsmedelsfria, epoxibaserade kompositmaterial som används för att reparera och förhindra vanliga fel förknippade med komponenterna i maskinhuset. Belzonas kallapplicerade epoximaterial är snabba och tillförlitliga alternativ till demontering, svetsning och bearbetningstekniker som krävs vid konventionella reparationer.

  Genom att använda reparationsmaterial som Belzona 1212 eller Belzona 1131 (Bearing Metal) kan slitna och skadade axlar repareras på plats, vilket begränsar tiden för driftavbrott och kostnaderna för produktionsbortfall som kan uppkomma. Dessa lättapplicerade system förlänger livstiden för utrustningar och egendomarna kan återgå i drift på en bråkdel av tiden. De kan dessutom användas för ytrenovering av deformerade växellådor och lagerhus, samt ger en överlägsen erosions- och korrosionsbeständighet.

  Säkerhetsförbättringar:

  Underhåll på hög höjd utgör en stor risk, särskilt i våta och blåsiga förhållanden. I Belzonas sortiment finns beläggningar med halkskyddande egenskaper och som är tillgängliga i starka färger för bättre säkerhet. Ytbeläggningar som Belzona 4411 (Granogrip) förbättrar säkerheten genom att halkskydda potentiellt farliga områden (till exempel stegpinnar, gångytor, plattformar och ovanpå själva maskinhuset).


  Vindkraftverkets fundament och torn

  Reparationskompositer för skadad betong

  Vartefter vindkraftverken och rotorbladen ökar i storlek blir det än viktigare att säkerställa att fundamentet för dessa konstruktioner är stabila. Alla eventuella defekter hos betongfundamentet måste därför snabbt åtgärdas med snabbhärdande reparationskompositer för betong.

  Belzona erbjuder ett flertal olika system, bl.a. Belzona 4111 (Magma-Quartz), som är idealiska för ytrenovering av skadad betong, samt även Belzona 4154 (Bulkfill Resin), som är lämplig för utjämning av stora, ojämna områden av betong. Jämfört med de normala härdningstiderna för liknande material för betongreparation härdar Belzonas reparationslösningar snabbt och ger snabb återgång i drift. Förmånen är att de också har hög mekanisk styrka och slagseghet, samtidigt som de visar beständighet mot miljöangrepp.

  Korrosionsbeständiga inkapslingssystem:

  Korrosion och vatteninträngning kan ha en skadlig effekt på hur effektivt systemen vid vindkraftsverkets fundament fungerar. Belzona erbjuder ett flertal inkapslingssystem, vilka ger en flexibel och tålig barriär, och som är särskilt utformade för att skydda egendomar från dessa problem. Genom att använda ventilerande, lösningsmedelsfria beläggningar, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane), kan vatteninträngning och skadlig korrosion elimineras vid vindkraftsverkets fundament, samtidigt som innestängd fukt mellan metall och betong lätt kan försvinna ut. Denna kan appliceras med pensel och enkelt återförslutas efter eventuell nödvändig inspektion.

  Flänsade kopplingar och annan utrustning som är utsatt för spaltkorrosion, galvanisk och atmosfärisk korrosion kan dessutom kapslas in med hjälp av ett av Belzonas flexibla membran. Belzona 3412, en tvåkomponents hybridpolymerbeläggning, är utformad för att utestänga fukt vid grundorsaken till dessa problem. Systemet kan enkelt skalas bort vid inspektion och återförslutas för att återställa det långsiktiga korrosionsskyddet.

  Korrosions- och erosionsbeständighet för stänkzoner:

  Åtkomst till havsbaserade vindkraftverk sker normalt med båt, som transporterar underhålls- och servicepersonal till en tilläggningsplats vid fundamentet. Tilläggning (speciellt vid hög sjö) med båt kan skava eller påverka fundamentet för konstruktionen, gnida bort skyddsbeläggningar och exponera metallen för skador eller miljökorrosion.

  Belzonas material för kallimning är idealiska för att fästa fenderkuddar eller skyddshöljen, som gör att stötskador kan undvikas. Genom att använda yttoleranta lösningar, såsom Belzona 1212, kan detta utföras på underlag som är våta eller under vatten och ändå uppvisa utmärkt vidhäftning. När det gäller försegling eller reparation av neoprenbeklädnader på plattformsben erbjuder Belzonas elastomersystem en mer flexibel lösning. Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) har stark vidhäftning till neopren- och metallunderlag, samtidigt som det är ett kallhärdande alternativ till heta arbeten. Belzonas gummireparationssystem erbjuder dessutom utomordentlig elasticitet och tålighet, vilket gör dem till utmärkta alternativ för reparationer till havs.

  Yttoleranta lösningar för transformatorläckage:

  Transformatorunderhåll är avgörande för effektiv drift av vindkraftverk och transport av uppfångad energi till nätet. Åldrande utrustning eller miljöskador kan resultera i potentiella oljeläckage, som påverkar omgivande miljö. Eventuella problem måste därför lösas snabbt för att undvika ytterligare komplikationer.

  Manuellt förberedda, oljiga och våta underlag kan vara svåra att fästa vid när man utför en applicering. Belzonas yttoleranta lösningar kan dock stoppa och täta transformatorläckage snabbt och långsiktigt. Yttoleranta system, bl.a. Belzona 1161 (Super UW-Metal) och Belzona 1212 är mångsidiga, hållbara alternativ för reparationsarbeten. Båda är enkla att blanda och applicera på plats, idealiska för snabb återgång i drift.

  För ytterligare skydd mot korrosionseffekter använder du Belzona 5831 (ST-Barrier). Denna barriärbeläggning kan appliceras på manuellt preparerade underlag, även då fukt förekommer.

  Video:

  Fotogalleri: