Belzona 4154 (Bulkfill Resin)

En epoximassa designad att användas tillsammans med ett ballastmaterial för reparation, ytrenovering och återuppbyggnad av betong- och stenkonstruktioner som skadats genom stötar, vibration, kemikalie- och miljöangrepp.

Belzona 4154 (Bulkfill Resin)

Belzona 4154 är en tvåkomponents, epoxibaserad reparationsmassa med många användningsområden. Den är bl.a. lämplig för återuppbyggnad av betong och murverk som skadats genom stötar, vibrationer, kemikalier och miljöangrepp. Den är lätt att kombinera med lokalt producerat ballastmaterial och gör därför Belzona 4154 till en mycket kostnadseffektiv lösning, särskilt för stora arbeten.

Belzona 4156 är idealisk för reparationer som utförs på horisontella ytor som avjämningsmaterial för att fylla ut ojämna ytor, djupa håligheter, mellanrum och sprickor. Denna ekonomiska massa fäster starkt till de flesta ytor, t.ex. tegel, betong och natursten.

För att säkerställa den höga prestanda driftförhållandena kräver måste Belzona 4154 ges ett toppskikt med någon av Belzonas produkter som är mest lämplig för användningen.

Viktiga fördelar:

 • Hög tryckhållfasthet
 • Enkel att blanda med lokalt producerat ballastmaterial och enkel att applicera oavsett omfattningen av arbetet
 • Utmärkt vidhäftning till en mängd olika grundmaterial: betong, tegel och natursten
 • Kostnadseffektiv lösning för att fylla i håligheter och mellanrum, och samtidigt jämna ut ojämna områden
 • Lämplig att kombinera med lokalt producerat ballastmaterial för bulkfyllnadsarbeten
 • Ett toppskikt av en annan av Belzonas produkter förbättrar egenskaperna och ökar systemets prestanda
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Ingen krympning oavsett applicerad tjocklek

Belzona 4154 med ballastmaterial har följande användningsområden:

 • Reparation av stora problemytor på ett golv som kräver bulkfyllning av försänkningar, hål, spalter och sprickor för att ge stöd åt lokal infrastruktur, anläggningar och konstruktioner
 • Avjämning och upphöjning av stora ojämna ytor i kemikalieförråd, kemiska inneslutningar, lastkajer, maskin- och produktionsområden
 • Återuppbyggnad av väggar och andra vertikala konstruktioner med användning av formar

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 4154 kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Video:

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.