Reparationskompositer och beläggningar för tillverkningsindustrin

Belzonas epoxibaserade kompositer och ytbeläggningar för reparation och skydd av anläggningar och utrustning inom tillverkningsindustrin.

Belzona erbjuder epoxibaserade kompositer och beläggningar för reparation och skydd av kritisk industriell utrustning och maskiner som återfinns inom tillverkningsindustrin. Vårt breda sortiment av lösningsmedelsfria material passar utmärkt för industriell utrustning som ofta försämrats genom slitage, nötning, erosion, kemiska angrepp, korrosion, erosionskorrosion och mekaniska skador.

Våra kallhärdande lösningar eliminerar behovet av att byta ut utrustningar, förkortar tiden för driftavbrott avsevärt och optimerar samtidigt utrustningens effektivitet och tillförlitlighet.

Axlar, hydrauliska kolvar och lagerhus

Slitage och skador på axlar kan orsakas av brist på smörjning, fel på lager eller feljustering.

Med Belzonas spackel för reparation och återuppbyggnad, t.ex. Belzona 1111 (Super Metal), kan repade axlar och hydrauliska kolvar repareras på plats med minimal tid för driftavbrott. Lager av alla storlekar kan injusteras på korrekt sätt med hjälp av kallapplicerade epoxikompositer och behovet av varmbearbetning elimineras.

Ventiler, pumpar, värmeväxlare och processutrustning

Värmeväxlare och annan kritisk utrustning kan repareras och skyddas genom användning av lösningsmedelsfria kompositer för metallreparation och epoxibeläggningar som inte bara återuppbygger komponenter till ursprunglig profil, utan även eliminerar galvanisk korrosion.

Skadade pumpar kan renoveras till ursprunglig profil genom användning av Belzonas kallhärdande reparationskompositer för metall. Exakt återuppbyggnad av ytor med fina toleranser, t.ex. ventilsäten, kan utföras med hjälp av universalepoximaterialet Belzona 1111 (Super Metal). Belzona 1341 (Supermetalglide) är en av ett antal epoxibaserade beläggningar för erosions-korrosionsbeständighet som skyddar mot framtida nedbrytning, ger ökad pumpeffektivitet och minskar underhållskostnaderna.

Gummikomponenter

De mångsidiga universalelastomererna kan även användas till enkla, kostnadseffektiva och långtidsbeständiga reparationer för utrustning av gummi såsom valsar, tråg, backar och klämförband på transportband samt andra gummikomponenter. Dessa nötningsmaterial och stöttåliga material med hög hållfasthet är enkla att blanda och applicera utan behov av specialverktyg, och de härdar vid rumstemperatur varför ingen varmbearbetning krävs.

Direktanslutna och fristående rörledningar och kopplingar

Belzonas kompositer för metallreparation kan användas för att skydda utrustning mot erosions- och korrosionsangrepp. Med enkel, kallapplicerad plåtbindningsteknik och kompositbaserad rörlindningsteknik kan skadade rörledningar repareras genom användning av Belzonas kompositer för metallreparation såsom Belzona 1221 (Super E-Metal) och Belzona 1111 (Super Metal). Då ett fullständigt komplett rörlindningssystem krävs som uppfyller ISO 24817 och ASME PCC-2 kan Belzona SuperWrap II alternativt användas för att återge försvagade och urgröpta metallytor styrka och ge utmärkt korrosions- och kemikaliebeständighet, även vid drifttemperaturer upp till 150°C (302°F).

Transportörsystem

Transportband kan enkelt repareras genom användning av kallhärdande gummireparationsmaterial såsom Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer), ingen vulkanisering krävs. Belzonas elastomerlösningar kan användas för att återställa slitna eller sönderrivna områden till ursprunglig profil, och de ger utmärkt beständighet mot slitage, stötar och nötning.

Underhåll av anläggningar

Belzonas epoximaterial erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ när det gäller underhållsproblem genom att minimera tiden för driftavbrott, arbetskostnader och kostnader för utbyte av utrustning, samtidigt som effektiviteten och tillförlitligheten till anläggningens inventarier optimeras. Belzona kan tillhandahålla lösningar för reparation och skydd av en anläggning, bl.a:

Fotogalleri: