Mekanisk kraftöverföring

Korrosionsbeständiga kompositmaterial för att reparera, skydda och säkerställa tillförlitligheten för sliten utrustning för mekanisk kraftöverföring.

Belzona har ett omfattande sortiment av lösningsmedelsfria epoxibaserade kompositmaterial som används för att reparera och förhindra vanliga fel i samband med mekaniska kraftöverföring. Belzonas kallhärdande epoximaterial är snabba och tillförlitliga alternativ till svetsnings- och bearbetningstekniker som krävs vid konventionella reparationer.

Slitna och skadade axlar kan repareras på plats vilket begränsar tiden för driftavbrott och kostnaderna för produktionsbortfall som kan uppkomma. Lagerhus kan repareras på plats och akut med användning av våra erosions- och korrosionsbeständiga metallreparationsmaterial. Livslängden för utrustningen förlängs och drift av maskinen återupptas efter en bråkdel av tiden.

Belzonas kallhärdande epoximaterial är utformade för långtidsbeständighet mot erosion och korrosion och har förmåga att binda till många olika metallytor, bl.a. gjutjärn, aluminium och stål.

Med Belzonas kompositer för metallreparation kan du:

 • Reparera och återuppbygga skadade och repade axlar
 • Skydda utsatta områden från korrosionsangrepp
 • Reparera överdimensionerade kilspår
 • Skydda utsatta områden mot gropfrätning
 • Återuppbygga skadade lagerinfästningar på plats utan bearbetning
 • Modifiera befintliga lagersäten
 • Reparera eller byta ut lågfriktionsytor i lager
 • Renovera kulledshus
 • Rikta upp tappar i överdimensionerade höljen
 • Återställa skadade bussningar
 • Reparera förlängda kopplingsbultar/tappar
 • Återuppbygga drevytor

Video:

Fotogalleri: