Belzona 1523

Högtemperatur, sprutapplicerad epoxibeläggning för invändig beläggning av utrustning som kontinuerligt arbetar omsluten av vätska, ger utomordentlig korrosionsbeständighet. 

Belzona 1523

En tvåkomponents, sprutapplicerad epoxibeläggning designad att ge utrustning som arbetar kontinuerligt omsluten av vätska i upp till 140°C långsiktig korrosions- och kemikaliebeständighet. Denna lösningsmedelsfria ytbeläggning har ett långt övermålningsfönster och dess kallhärdande mekanism, som slutförs under drift, förkortar tiden för driftavbrott och gör att utrustningen snabbt är tillbaka i drift.

Belzona 1523 är enkel att blanda och applicera med användning av uppvärmd högtryckssprututrustning, vilket gör att stora områden kan skyddas snabbt och effektivt.

Viktiga fördelar:

 • Ger högtemperaturutrustning ett utomordentligt korrosionsskydd, lämplig för kontinuerlig kontakt med vatten- och kolväteblandningar upp till 140°C
 • Utomordentlig beständighet mot många olika kemikalier, bl.a. kolväten och aminer
 • Kan appliceras i två skikt utan behov av snabblästring mellan påföringarna
 • Mycket ljusa färger för att underlätta inspektion inuti mörka kärl
 • Påföring kan göras snabbt med uppvärmd högtryckssprutning
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Lösningsmedelsfritt material som gör det säkert att använda i slutna utrymmen
 • Förkortar avbrottstiden på grund av den innovativa efterhärdningsmekanismen som aktiveras vid drifttemperaturen – ingen separat efterhärdning behövs
 • Motstår tryckrengöringsprocesser upp till 210°C och snabb tryckavlastning
 • Utmärkt vidhäftning till metallytor och god vidhäftning även vid förhöjd temperatur

Belzona 1523 har följande användningsområden:

 • Epoxibaserad högtemperaturbeläggning för utrustningar inom olje- och gasutvinning, t.ex. separatorer, droppavskiljare för gasfackling och indunstare, som arbetar i kontakt med vätska
 • Korrosionsskydd mot en mängd olika kemikalier i högtemperaturutrustning, bl.a. ångpannekärl, kondensorer och värmeväxlare
Viktiga tekniska data:
Brukstid vid 20°C  45 minuter
Tid till full drift vid 30°C 14 timmar
Dragvidhäftning (ASTM D4541/ISO 4624) 3 780 psi (26,1 MPa) på sandblästrat stål, härdning vid 100°C/testning vid 20°C 
Tryckhållfasthet (ASTM D695) 9 340 psi (64,4 MPa), härdning vid 100°C/testning vid 20°C 
Beständighet vid nedsänkning i Atlascell (NACE TM0174) Nedsänkt vid 140°C; ingen rost eller blåsbildning efter 6 månader
Hög vidhäftning till Stål, rostfritt stål och andra metaller
Vanliga applikationer Epoxibeläggning för utrustning som arbetar vid hög temperatur och är kontinuerligt omsluten av vätska
Förpackningsstorlek 10 l Förpackningsstorlekarna kan variera lokalt.
Tillgänglighet* Global

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 1523 kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Video:

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.