Lösningar för lagringstankar och sekundära inneslutningsområden

Belzona erbjuder ett brett sortiment av kompositer för metall- och betongreparation och epoxibeläggningar för reparation och skyddande av tankar och sekundära inneslutningar mot erosiva, korrosiva och kemiska angrepp.

Belzona erbjuder en mängd olika kompositer för metallreparation och epoxibeläggningar som speciellt skapats för underhåll av lagringstankar, bland annat lösningar för tätning av fundament, skydd mot erosion och korrosion, kall plåtbindning och tätning av läckage. Belzonas kallhärdande material eliminerar behovet av heta arbeten och gör underhållet enkelt och säkert. Våra höghållfasta epoxibaserade produkter för reparation av betong återställer snabbt sekundära inneslutningar och skadad betong samtidigt som de ger utmärkt beständighet mot kemikalier och stötar samt har god tryckhållfasthet.

Invändig reparation och skydd av tankar

Lagringstankar vars inre påverkats av erosion, korrosion och kemikaliangrepp kan snabbt repareras och skyddas med användning av Belzonas polymerbaserade material och ytbeläggningar som fäster till många konstruktionsmaterial, bl.a. glasfiberarmerad polyester (GRP/FRP), stål och betong.

Med Belzonas material kan du:

 • Omedelbart täta läckage och använda kall plåtbindning i tankar med användning av snabbhärdande material såsom Belzona 1221 (Super E-Metal) och Belzona 1212
 • Renovera betong- och stålytor permanent
 • Reparera befintlig invändig beklädnad, vilket inkluderar glasflingor, gummifoder eller epoxifoder
 • Ge långtidsbeständighet mot erosion, korrosion och kemikalieangrepp med hjälp av höghållfasta epoxibeläggningar, t.ex. Belzona 1391 (Ceramic HT) och Belzona 5811 (Immersion Grade)
 • Minska tiden för driftavbrott och kostnader för lagring på annan plats med användning av sprutapplicerade, snabbhärdande material med exceptionell tålighet
 • Erbjuda en kemikaliebeständig, antistatisk ytbeläggning i form av Belzona 4351 för att skydda ytor som är mycket känsliga för elektrostatisk ackumulering

Utvändig reparation och skydd av tankar

Belzonas epoxibaserade kompositer och ytbeläggningar för reparation är särskilt designade för att ge lagringstankar och processkärl utvändigt skydd och kan appliceras på plats även på het utrustning. Våra material har exceptionell vidhäftningsförmåga vilket gör att de kan appliceras direkt utanpå tankarna och eliminerar behovet av heta arbetsmetoder. Belzona har följande produkter för utvändigt bruk på tankar:

 • Sprutapplicerade, korrosionsbeständiga epoxibeläggningar såsom Belzona 5111 (Ceramic Cladding) ger tankens utsida en lättrengjord yta och ett långsiktigt skydd mot korrosionsangrepp
 • Epoxikompositer med hög vidhäftning, t.ex. yttoleranta Belzona 1212, används för att renovera läckande tankar genom plåtbindning eller för att fästa extern utrustning som vindbrytare, brandsläckningssystem, fästen, stöd vid tanken m.m.
 • För tätning av tankfundament används lösningsmedelsfria ytbeläggningar som ”andas”, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane), som hindrar att vatten tränger in under tanken men samtidigt låter innestängd fukt försvinna ut
 • Dessutom finns Belzona SuperWrap II i form av kompositbaserade lagningslappar som är ISO-kompatibla. Dessa reparationer kan utformas och appliceras enligt ISO 24817 eller ASME PCC-2 för att ge matematiskt beräknad tryckhållfasthet.

Reparation och skydd av sekundära inneslutningar

Skadade golv och väggar av betong hos sekundära inneslutningar kan snabbt och utan långa driftavbrott repareras med Belzonas kompositer för betongreparation. Dessa har utmärkt vidhäftning till betong och ger utomordentlig tryck- och slaghållfasthet. Våra kemikaliebeständiga ytbeläggningar såsom Belzona 4311 (Magma CR1) och Belzona 4341 (Magma CR4) ger långtidsbeständighet mot ett brett spektrum av ämnen, inklusive syror och alkalier, även vid höga temperaturer. Dessutom passar Belzona 4361 utmärkt att använda för att skydda fysiska inneslutningar av kemikalier eftersom skiktet förblir intakt även om betongen under spricker. Den överlägsna elasticiteten och beständigheten mot ett stort antal kemikalier gör att eventuella sprickor överbryggas och ytbeläggningens integritet behålls. Belzonas mångsidiga kemikaliebeständiga skyddsskikt kan appliceras med pensel eller med sprututrustning, vilket gör appliceringen ännu snabbare och förkortar tiden för driftavbrott.

Belzonas lösningar för sekundära inneslutningar är följande:

 • Slitstarka kompositer för betongreparation för ifyllning av skador och återuppbyggnad av nedbrutna ytor
 • Gjutbara epoxihartser som Belzona 4151 (Magma-Quartz Resin) är idealiska för ifyllnad av sprickor, injektering, shimsning och sammanfogning av utrustning
 • Lätta material för reparation av betong, t.ex. Belzona 4141 (Magma-Build), passar utmärkt för reparationer på vertikala ytor utan behov av formsättning eller stöd under härdningen
 • Sprut- eller penselapplicerade, snabbhärdande epoxibeläggningar som utformats särskilt för att vara beständiga mot ett stort antal kemikalier vid olika temperaturer
 • Säkerhetssystem för bra grepp kan användas för att skapa halkskydd och gångytor i sekundära inneslutningar

Video:

Fotogalleri: