Belzona 1392 (Ceramic HT2)

Erosions-, korrosions- och kemikaliebeständig beläggning för högtemperaturutrustning som arbetar omsluten av vätska.

Belzona 1392 (Ceramic HT2)

En tvåkomponents, epoxibaserad högtemperaturbeläggning sammansatt för att förse metallytor med erosions- och korrosionsskydd i kombination med utomordentlig kemikaliebeständighet. Belzona 1392 (Ceramic HT2) motstår vatten, vattenlösningar, kolväten i syrakontaminerat vatten och kolväten upp till temperaturer på 120°C, vid kontinuerligt kontakt med vätska.

Denna lättanvända epoxibeläggning kan appliceras med pensel eller applikator, inga specialverktyg krävs, och den härdar vid rumstemperatur.

Viktiga fördelar:

 • Hög temperaturbeständighet, lämplig vid fullständig nedsänkning upp till 120°C
 • Utmärkt kemikaliebeständighet mot syrakontaminerade vatten-/kolvätesystem
 • Ger utmärkt erosions- och korrosionsskydd
 • Beständig mot snabba trycksänkningar och tryckrengöringsprocesser
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Enkelt blandningsförhållande
 • Hög tryckhållfasthet
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Ingen krympning, expansion eller distorsion
 • Utmärkt vidhäftning till styva ytor, bl.a. stål, rostfritt stål och specialstål m.m.

Belzona 1392 (Ceramic HT2) har följande användningsområden:

 • Invändiga ytbeläggningar för hög temperatur för processkärl, destillationskolonner, värmeväxlare, filteranordningar och skrubbrar som arbetar omslutna i vätska
 • Skydd av pumpar, ventiler, varmvattentankar och separatorer från erosions- och korrosions- och kemikalieangrepp
 • Skydd av sumpar och kontaminerade områden från kemikalieangrepp

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 1392 (Ceramic HT2) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.