Stålindustri - Reparationskompositer och beläggningar

Belzonas kompositer och ytbeläggningar för utvändigt och invändigt bruk är särskilt utformade för reparation och skydd av utrustning som utsätts för aggressiv miljö inom stålindustrin.

Kritisk utrustning inom stålindustrin är känslig för nötning, erosions-, korrosions- och kemikalieangrepp. Detta gäller allt från valsverk till masugnar. Kompositer för metallreparation, erosions- och korrosionsbeständiga beläggningar och slitstarka invändiga beläggningar har konstruerats för att uppfylla de utmanande kraven från denna industri.

Belzonas lösningar kan anbringas på plats och erbjuder oöverträffad prestanda inom krävande användningsområden. Våra material har visat sig förkorta tiden för driftavbrott och minska arbetskostnaderna, samtidigt som effektiviteten i anläggningarna ökar och miljökraven uppfylls.

Utrustning för hantering av vätskor och gas

Kompositer för metallreparation kan användas för att skydda utrustning mot effekter av erosions- och korrosionsangrepp. Enkla, kalla plåtbindningstekniker används ofta för att reparera skadade rörledningar genom användning av Belzonas kompositer såsom Belzona 1111 (Super Metal) och Belzona 1212 som bindemedel.

Våra kallhärdande rörlindningar kan användas för att lösa problem med rörledningar och ge långtidsbeständighet mot erosions- och korrosionsangrepp. Då efterlevnad av ISO 24817 och ASME PCC2 krävs kan Belzona SuperWrap II användas för att återställa styrkan hos försvagade och urgröpta metallytor och samtidigt ge utmärkt korrosionsskydd och kemikaliebeständighet. Våra snabbhärdande system för akut läckagetätning, t.ex. Belzona 1212, kan med omedelbar verkan hejda läckage från vatten- eller gasledningar och förhindra potentiellt kostsamma konsekvenser.

Belzonas lösningsmedelsfria material används i stor utsträckning även på annan typ av utrustning, t.ex. flerstegspumpar, värmeväxlare, kondensorer och gasskrubbrar.

Utrustning för hantering av fasta ämnen

Upprivna, slitna och trasiga transportband som skadats genom stötar och nötning kan repareras genom användning av material för flexibla reparationer av gummi. Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) är idealiskt för att återställa skadade ytors ursprungliga profil och ge utomordentligt skydd mot slitage, stötar och nötning, utan behov av vulkanisering. Mångsidiga universalelastomerer kan även användas för enkla, kostnadseffektiva och långtidsbeständiga reparationer av gummi på utrustning såsom valsar, tråg, backar och klämförband på transportband, samt andra gummikomponenter.

Mycket slitstarka material såsom Belzona 1811 (Ceramic Carbide) används i stor utsträckning för att ge beständighet mot erosion och slitage på utrustning som skruvtransportörer, glidbanor, trattar och rörledningar.

Reparation och skydd av lagringstankar och sekundära inneslutningar

Belzona tillhandahåller lösningar för skadade lagringstankar, bl.a. akut tätning av läckage och kall plåtbindning. Användning av snabbhärdande Belzona 1212 eliminerar behovet av varmbearbetning, vilket kraftigt minskar hälso- och säkerhetsriskerna. Tankbottnar kan tätas med våra lösningsmedelsfria beläggningar, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane), som ger ett långsiktigt skydd genom att låta innestängd fukt försvinna ut samtidigt som inträngning av vatten vid tankens botten förhindras.

Väggar och golv av betong hos sekundära inneslutningar kan repareras och skyddas genom användning av Belzonas kompositer och beläggningar för betongreparation. Produkter för betongreparation såsom Belzona 4111 (Magma-Quartz) och Belzona 4141 (Magma-Build) är idealiska för reparation och återskapande av ytor hos skadade områden av sekundära inneslutningar. Epoxibeläggningar såsom Belzona 4311 (Magma CR1) är designade att ge långsiktig kemikaliebeständighet mot ett brett spektrum av ämnen, inklusive syror och alkalier, även vid höga temperaturer.

Shimsning av sliten utrustning

Kompositbaserade reparationsmaterial, 100 % fasta, med utmärkta lastbärande egenskaper och utan krympning, kan användas för bilda utmärkta lastbärande mellanlägg. Dessa universalmaterial kan användas till stödkonstruktioner och maskinfundament samt även för exakt formning och shimsning på plats av slitplåtar, kranbanor och rälbanor.

För exakt uppriktning och förankring av tung utrustning kan Belzona 7111 (industriell kvalitet), en injekterings-, underlags- och avjämningsmassa, användas. Detta gjutbara material tål tryck, stötar och vibrationer, och utgör en tillförlitlig grund för tunga maskiner och utrustning.

Underhåll av anläggningar

Belzona erbjuder en kostnadseffektiv lösning när det gäller underhållsproblem genom att förkorta tiden för driftavbrott, minska arbetskostnader och kostnader för utbyte av utrustning, samtidigt som effektiviteten och tillförlitligheten hos anläggningens inventarier optimeras. Vi kan erbjuda lösningar för reparation och skydd av din anläggning, bl.a:

Fotogalleri: