Packning, tätning och mellanläggning skapande och reparation

Belzona erbjuder ett brett sortiment av kompositmaterial för formning och reparation av packningar, tätningar och mellanlägg; både material med hög hållfasthet och med flexibilitet.

Belzonas lösningar med lastbärande mellanlägg har utvecklats i takt med den ökande efterfrågan från industrin att underhåll och installation av utrustning och konstruktioner ska kunna ske med så korta driftavbrott som möjligt, men med största tillförlitlighet.

Vårt sortiment av kallhärdande kompositmaterial gör det möjligt att snabbt forma oregelbundna och höghållfasta mellanlägg vid placering av utrustning eller konstruktionsprojekt. Belzonas lastbärande mellanlägg eliminerar på ett utmärkt sätt korrosion, bl.a. galvanisk korrosion samt spalt- och nötningskorrosion. Belzonas material kan injekteras i svåråtkomliga områden och har enastående tryckhållfasthet utan krympning efter härdning.

Belzona 7111 är ett 100 % fast, gjutbart underbyggnadssystem för exakt placering av utrustning och som samtidigt ger utmärkt tålighet mot tryck, slag och vibrationer.

Slitage och nötning mellan rörhållare leder till korrosion. Belzonas kompositer för metallreparation, t.ex. Belzona 1111, kombinerad med enkla appliceringstekniker, kan användas för att fästa slitplåtar vid rörhållarna utan behov av heta arbetsmetoder.

Då långtidsbeständighet krävs mot den yttre miljön kan flänsar och tillhörande rörledningar kapslas in med en avdragbar och återförslutningsbar ytbeläggning, särskilt designad för att hålla borta fukt och förhindra spaltkorrosion samt atmosfärisk och galvanisk korrosion. Detta system är en kombination av ett segt, flexibelt, inkapslande toppskikt, Belzona 3411 (Encapsulating Membrane) och en korrosionshämmare, Belzona 8411.

Packningar kan formas på plats med användning av Belzonas polyuretanelastomerer utan behov av långa driftavbrott. Skräddarsydda packningar och tätningar i alla former och storlekar kan formas.

Belzonas utbud av tätskiktssystem kan användas för att täta korroderade och nötta tankfundament.

Tätning av tankfundament med användning av lösningsmedelsfria ytbeläggningar som ”andas”, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane), hindrar vatten från att tränga in under tanken och låter samtidigt innestängd fukt försvinna ut.

Med Belzonas reparationskompositer kan du:

 • Tillverka skräddarsydda lastbärande mellanlägg
 • Skapa lastbärande och självsmörjande skjutbara rörhållare
 • Ge utrustning exakt uppriktning
 • Återuppbygga deformerade flänsytor
 • Återställa skadade, deformerade eller korroderade passytor
 • Återuppbygga sätesytor för kompressionstätningar

Med Belzonas sortiment av material för reparation och skydd av gummikomponenter kan du:

 • Skapa skräddarsydda packningar och tätningar i alla former och storlekar
 • Skapa en perfekt förslutning mellan ytor som expanderar och komprimeras i olika hastighet
 • Säkerställa elektrisk isolering för att förhindra elektrolytiska former av korrosion
 • Täta ingångshål
 • Återuppbygga tätningar för skjutluckor

Fotogalleri: