Reparations- och underhållslösningar för kraftindustrin

Belzonas polymerbaserade kompositer och skyddsbeläggningar för metallreparation är särskilt utformade för reparation och skydd av maskiner och utrustning inom energi-industrin.

Belzonas omfattande sortiment av kallhärdande, tvåkomponents, polymerbeläggningar och reparationskompositer har använts av kraftindustrin i över 60 år. Våra material är konstruerade för att tåla krävande driftbetingelser och erbjuder enastående, fortlöpande slitstyrka plus skydd mot erosions- och korrosionsangrepp.

Vare sig en anläggning framställer el från kärnkraft, fossila bränslen eller förnybara källor eller om den distribuerar el till slutanvändare är det troligt att det dyker upp både rutinmässiga och oväntade utmaningar när det gäller underhåll som resulterar i ökade driftkostnader. Belzona erbjuder kostnadseffektiva lösningar när det gäller sådana underhållsproblem genom att minimera tiden för driftavbrott, arbetskostnader och kostnader för utbyte av utrustning, samtidigt som anläggningens effektivitet ökar och miljökraven efterlevs.

Reparation och skydd av utrustning för hantering av flytande material:

Aggressiva erosions- och korrosionsangrepp på utrustning för hantering av flytande material kan leda till en minskad hydraulisk effektivitet hos kylvattensystem. Svårt skadade pumpar och tubplåt kan återuppbyggas och återställas till sin ursprungliga profil och skyddas mot effekterna av erosion, korrosion, kemiska angrepp och nedbrytning med Belzonas utbud av material och beläggningar för metallreparation. Kallhärdande material såsom Belzona 1111 (Super Metal) kan användas för att reparera pumpar med sprickbildning och hål, och ge utomordentlig kemikaliebeständighet.

Applicering av ytbeläggningar som Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ger långtidsbeständighet mot erosions- och korrosionsangrepp medan Belzona 1341 (Supermetalglide) har visat sig öka pumpeffektiviteten med upp till 7 % på ny utrustning och upp till 20 % på renoverad utrustning. Högpresterande polymera beläggningar, t.ex. Belzona 5811 (Immersion Grade), ger skydd mot korrosionsangrepp för utrustningar såsom vattenlådor, gavellock och tubplåt.

Kavitationsbeständiga elastomerer, t.ex. Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer), är idealiska för turbinlöphjul, slussluckor och annan vätskehanterande utrustning. Genom att motstå stötarna från imploderande kavitationsbubblor bidrar de till att minska nedbrytningen och påföljande driftkostnader.

Nötningsbeständiga system

Reparation och skydd av rörledningar:

Defekter som uttunnade väggar och genomgående hål orsakade av yttre korrosionsangrepp kan repareras genom användning av ett rörlindningssystem från Belzona eller med en enkel kall plåtbindningsteknik. Kallhärdande material såsom Belzona 1111 (Super Metal) kan användas för limning av lagningsplåtar över skadade områden. För limning på manuellt förberedda olje- och vattenkontaminerade ytor utgör Belzona 1212 en unik lösning för reparation av skadad utrustning.

Förstärkta rörlindningar från Belzona används ofta för permanent reparation av icke-kritisk utrustning vid låga arbetstryck. Belzonas rörlindningar kan anbringas på plats på några få timmar.

Belzona SuperWrap II är en rörlindningslösning som uppfyller ISO och ASME, och som passar bäst för reparation av trycksatta, försvagade eller håliga rör. Det kan enkelt anbringas på plats vilket eliminerar behovet av traditionell varmbearbetning som skärning och svetsning.

Belzona 3412 kan användas för att förhindra korrosionsangrepp på flänsar genom försegling av flänsanslutningen mot omgivande miljö. Systemet kan enkelt skalas bort för inspektion och återförslutas för att återställa skyddet.

Korrosionsangrepp under isolering (CUI) kan repareras med hjälp av yttoleranta, värmeaktiverade material och ytterligare korrosionsangrepp kan förhindras genom inkapsling av isoleringen med ett mikroporöst Belzona 3211 (Lagseal)-system.

Beklädnad av fysiska inneslutningar, kanaler och sumpar för kemiska produkter:

Områden såsom invallningar, kanaler och sumpar för kemiska produkter kan med hjälp av pensel eller högtryckssprutning effektivt fodras för långsiktig miljöhänsyn. Belzonas omfattande sortiment av polymerbeläggningar såsom Belzona 4311 (Magma CR1) ger kemikaliebeständighet mot ett brett spektrum av aggressiva kemikalier.

Läckage av transformatorolja och svavelhexafluorid (SF6):

Miljöproblem kan uppstå till följd av förslitning av åldrande utrustning och resultera i läckage. Belzona 1161 (Super UW-Metal) har den unika egenskapen att ge stark vidhäftning till oljiga och våta metallytor. Även pågående läckage från rörledningar och annan utrustning av metall kan beroende på placering hejdas och förslutas på plats med Belzonas läckagetätningssats, på grund av dess höga vidhäftande och kallhärdande förmåga.

Dessa kallapplicerade material eliminerar varmbearbetning och har konstruerats för att vara enkla och säkra att använda. De är beständiga mot ett brett spektrum av kemikalier och ger ett utmärkt långsiktigt skydd mot korrosionsangrepp.

Våra kompositer för metallreparation och polymerbeläggningar är lämpliga för andra områden inom kraftindustrin, bl.a:

Fotogalleri: