Ger långtidsskydd för ventiler, rör och rördelar

Kallhärdande kompositmaterial och epoxibeläggningar för att reparera och skydda ventiler, rörledningar och kopplingar som skadats genom erosion, korrosion eller kemiska angrepp.

Underhåll av rörsystem är viktigt inom alla branscher och anläggningar. Vanliga orsaker till skador och slitage på rör, ventiler och kopplingar kan vara stöt- och frostskador, korrosion, erosion och kemikalieangrepp.

Belzona har ett brett sortiment av kompositmaterial och epoxibeläggningar särskilt framtagna för att ge ett enastående skydd mot erosion och korrosion samt även utmärkt kemisk beständighet. Denna typ av material kan användas för att återuppbygga ventilkroppar, glidskenor och rännor, membran och expansionsbälgar.

Kallhärdande kompositbaserade reparationsmaterial kan ge försvagade och håliga rörledningar styrkan tillbaka. Bland våra mångsidiga lösningar hittar du limning av lagningslappar över skadade områden och applicering av förstärkta lindningar, som passar utmärkt för permanent reparation av icke-kritisk utrustning som arbetar vid låga tryck. I situationer då det krävs att reparationerna uppfyller de internationella standarderna ISO 24817 och ASME PCC-2 har Belzona SuperWrap II konstruerats som ett tidsbesparande alternativ till svetsning. Systemet kan användas för applikationer i både kalla och varma klimat och vid olika drifttemperaturer upp till 150°C (302°F).

Våra material används ofta vid renovering av skadade flänsytor som utsatts för starka kemikalier, spaltkorrosion, galvanisk korrosion och högtrycksånga. Då långtidsbeständighet krävs mot den yttre miljön kan flänsar, fästanordningar och tillhörande rörledningar kapslas in med en avdragbar och återförslutningsbar ytbeläggning, särskilt designad för att hålla borta fukt och förhindra spaltkorrosion samt atmosfärisk och galvanisk korrosion. Detta system är en kombination av ett segt, flexibelt, inkapslande toppskikt, Belzona 3411 (Encapsulating Membrane) och en korrosionshämmare, Belzona 8411.

Belzona har följande lösningar för rörledningar:

 • Omedelbar läckagetätning, inget behov av att stänga av rören
 • Permanenta reparationer av rörledningar där epoxibaserade kompositer används vid plåtbindning
 • Kompositbaserade rörlindningssystem för reparationer av högtrycksledningar som uppfyller ISO24817 och ASME PCC2
 • Limning av slitskydd och mellanlägg på rörledningar
 • Renovering av korroderade eller deformerade flänsytor för bättre tätning
 • Flexibla och avdragbara skyddssystem för inkapsling av flänsar
 • Specialkompositer som kan appliceras på oljekontaminerade och våta ytor, även under vatten, samt på heta rörledningar
 • Invändigt korrosionsskydd
 • Isolerande beklädnad som appliceras flytande
 • Yttre korrosionsskydd inklusive korrosionsangrepp under isolering (CUI)

Belzona har följande lösningar för ventiler och kopplingar:

 • Reparation av ventilsäten, tätningsytor, bussningar och packboxlock
 • Återuppbyggnad av ventilstyrningar och ventilslider
 • Tätning på plats av expansionssystem och flexibla bälgar
 • Renovering av kraftiga erosionsskador
 • Reparation och renovering av spruckna ventilkåpor
 • Inre och yttre skydd av utrustning mot erosion, kavitation, kemiska angrepp och höga temperaturer
 • Gjutning av skräddarsydda elastomertätningar och -packningar med gummireparationsmaterial

Våra lösningsmedelsfria, kallapplicerade reparationsmaterial kräver inget hett arbete och gör appliceringen enkel och säker, minimerar kostnaderna och tiden för driftavbrott. Belzonas keramförstärkta epoxibeläggningar ger förutom exceptionell slitstyrka även beständighet mot erosion, korrosion och kemiska angrepp under de flesta temperaturförhållanden.

Video:

Fotogalleri: