Petrokemisk industri: Reparationskompositer och beläggningar

Belzonas epoxibaserade kompositer och in- och utvändiga ytbeläggningar för reparation och skydd av metallutrustning som är vanlig inom den petrokemiska industrin.

Petrokemisk industri står regelbundet inför problem som erosion, korrosion, kemiska angrepp, slitage, nötning och mekaniska skador vilket över tid försämrar infrastrukturen och utrustningen. Hellre än att byta ut dessa inventarier använder ingenjörer och anläggningschefer Belzonas epoxibaserade kompositer för metallreparation och in- och utvändiga beläggningar för hög temperatur för tillförlitligt, långtidsbeständigt underhåll.

Belzonas lösningsmedelsfria material erbjuder lösningar för de tuffaste miljöer och kan appliceras på plats för att minska tiden för driftavbrott och arbetskostnader samt för att undvika utbyte av utrustning.

Nedbrytning av rörledningssystem

Rörledningssystem drabbade av erosions- och korrosionsangrepp, vilket inkluderar korrosionsangrepp under isolering (CUI), kan börja läcka.

Rörläckage kan tätas på plats genom användning av Belzonas kompositer för metallreparation, t.ex. Belzona 1212, ett yttolerant material som kan appliceras på oljiga och våta ytor, även under vatten. Då efterlevnad av ISO 24817 eller ASME PCC-2 krävs kan Belzona SuperWrap II användas för att återställa styrkan hos försvagade och urgröpta rörledningar samt ge utmärkt korrosions- och kemikaliebeständighet.

Epoxibeläggningar såsom Belzona 5851 (HA-Barrier) kan anbringas på utrustning vid förhöjd temperatur för att ge korrosionsbeständighet och förhindra att väggar tunnas ut. Belzona erbjuder även isoleringsskydd för rörledningar och annan isolerad utrustning genom användning av brandbeständiga Belzona 3211 (Lagseal), som är enkel att applicera och är beständig mot vatten och UV-strålning.

Hållare för rörledningar som brutits ned av korrosion, slitage och galvaniska effekter kan leda till påtvingade driftavbrott. Belzonas kallapplicerade kompositbaserade reparationsmaterial kan användas för att fästa nya rörhållare och man undviker därmed svetsning.

Korrosionsskydd för processkärl

Absorbertorn och stripprar är utsatta för ett antal olika korrosionsproblem under deras livslängd. Epoxiprodukter har visat sig vara den optimala lösningen när det gäller invändigt skydd av processkärl eftersom de ger utmärkt kemikalie-, erosions- och temperaturbeständighet.

Belzonas invändiga ytbeläggningar för hög temperatur, t.ex. Belzona 1391T, är välbeprövade vid aggressiva driftförhållanden och är beständiga mot de problem som associeras med MEA, MDEA, sulfanol och andra strippningsmedel.

Dessutom är Belzonas lösningsmedelsfria epoxibeläggningar beständiga mot explosiv dekompression, tryckrengöring samt mot bakteriella och kemiska angrepp. Den unika binära härdningsmekanismen gör att dessa beläggningar kan härda när utrustningen är i bruk, vilket gör att den snabbt kan tas i drift igen med ett minimalt driftavbrott.

Reparation och skydd av lagringstankar och sekundära inneslutningar

Belzona erbjuder lösningar för tätning av akuta läckage och kall metallimning för lagringstankar som skadats av nedbrytning, korrosion och ogynnsamma väderförhållanden. Våra snabbhärdande epoxibaserade reparationsmaterial, t.ex. Belzona 1212, eliminerar behovet av varmbearbetning och minskar därmed risken för hälso- och säkerhetsproblem.

Tankbottnar kan tätas med våra säkra och lättapplicerade mikroporösa membran, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane). Dessa ger ett långsiktigt skydd genom att låta innestängd fukt försvinna ut samtidigt som inträngning av vatten vid tankens botten förhindras.

Inneslutningar och stödkonstruktioner kan skyddas mot kemiska angrepp med hjälp av Belzonas sortiment av kompositer och beläggningar för reparation av betong. Belzona 4111 (Magma-Quartz) och Belzona 4131 (Magma-Screed) är idealiska för reparation och återskapande av ytor hos skadade sekundära inneslutningar. Epoxibeläggningar såsom Belzona 4311 (Magma CR1) är designade att ge långsiktig kemikaliebeständighet mot ett brett spektrum av ämnen, inklusive syror och alkalier, även vid höga temperaturer och koncentrationer.

Kompositer och beläggningar för reparation av värmeväxlare

Belzona erbjuder en mängd olika lösningsmedelsfria kompositer och epoxibeläggningar för reparation och skydd av metallytor i värmeväxlare, t.ex. tubplåt, vattenlådor, delningsstag och gavellock, som skadats genom erosions- och korrosionsangrepp.

Våra kallhärdande epoxiprodukter appliceras snabbt och på plats, vilket minimerar tiden för driftavbrott samtidigt som de ger långtidsbeständighet mot erosion och korrosion. Belzonas material är utmärkta elektriska isolatorer, vilket gör att galvanisk korrosion kan undvikas genom isolering av de olika metaller som används i en värmeväxlare.

Våra reparationskompositer, invändiga och utvändiga beläggningar för hög temperatur är lämpliga även för andra områden, bl.a:

  • Reparation och skydd av pumpar
  • Skydd av isolering
  • Reparation och renovering av ventiler, inklusive ventilsäten, tätningar och kåpor
  • Transportband och andra gummireparationer
  • Skyddsbeläggningar och reparationsspackel för golv
  • Antikärvmedel för passytor

Video:

Fotogalleri: