5000-serien

Används för att skydda mot fysiska, kemiska eller bakteriella angrepp i diverse olika miljöer.

Belzona 5000-serien