Mat- och dryckebranschreparationer och beläggningar

Belzonas reparationskompositer och hygieniska skyddsbeläggningar för livsmedels- och dryckesindustrin, både när det gäller fastigheter och kritisk utrustning.

En av de största utmaningarna för livsmedels- och dryckesindustrin är att upprätthålla en hygienisk och effektiv arbetsmiljö. Med detta i åtanke har Belzona utvecklat ett sortiment av polymerbaserade reparationskompositer och skyddsbeläggningar med hög prestanda som bidrar till att minska energiförbrukningen och öka livslängden för anläggningar, utrustning och maskineri.

Belzonas material är designade att möta den här branschens utmaningar genom produkter som härdar snabbt och utan lukt, minimerar tiden för driftavbrott samt ger minskade kostnader för arbetskraft och utbyte av utrustning. De flesta av våra produkter är dessutom lösningsmedelsfria och många av dem uppfyller nationella och internationella standarder för kontakt med dricksvatten och livsmedel (NSF, WRAS och ISDA).

Reparation av rörledningar och tankar

Kallhärdande kompositbaserade reparationsmaterial, t.ex. Belzona 1111 (Super Metal), kan ge styrkan åter till försvagade eller håliga rörledningar, tankar och flänsar. Våra mångsidiga lösningar inkluderar limning av lagningsplåtar över skadade områden och applicering av förstärkta Belzona-lindningar. Dessa passar utmärkt för permanent reparation av icke-kritisk utrustning som arbetar vid låga tryck. Skador från stötar, korrosion, erosion och kemiska angrepp kan repareras på ett säkert sätt och utrustningen kan skyddas från framtida nedbrytning.

Våra reparations- och skyddslösningar, t.ex. bottentätning, erosions- och korrosionsskydd, kall plåtbindning och tätning av akuta läckage, kan var till stor nytta för de tankar och kärl som vanligen förekommer i bryggerier, mejerier och andra branscher inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Reparation och skydd av processutrustning

Kritisk processutrustning kan repareras och skyddas genom användning av lösningsmedelsfria kompositer och skyddsbeläggningar för reparation av metall som inte bara återuppbygger komponenter till ursprunglig profil, utan även eliminerar galvanisk korrosion.

Skadade pumpar och värmeväxlare kan renoveras till ursprunglig profil genom användning av Belzonas kallhärdande kompositer för reparation av metall. Exakt återuppbyggnad av ytor, t.ex. ventilsäten på pumpar, kan utföras med hjälp av universalmaterialet Belzona 1111 (Super Metal).

Skyddande beläggningar, t.ex. Belzona 1341 (Supermetalglide), appliceras sedan för att skydda mot erosion och korrosion, minska energiförbrukningen, ge utmärkt kemikaliebeständighet och minska underhållskostnaderna.

Reparation och skydd av tak

Belzonas kallapplicerade, flytande takmembran har designats för att effektivt reparera och skydda alla områden av ett skadat tak inklusive fogar, skarvar, upprättstående delar, fogbeslag och takrännor. Våra takmembranen erbjuder enastående vatten- och väderbeständighet, ger ett långsiktigt skydd mot läckage och minskar behovet av dyra ersättningsmaterial och störande konstruktionsarbeten.

Våra flytande takbeläggningar, t.ex. Belzona 3111 (Flexible Membrane), har sedan 25 år dokumenterad förmåga att skydda tak och kan användas på mejerier, destillerier, bagerier och andra livsmedelsproducerande byggnader utan att påverka den dagliga driften på grund av obetydlig lukt.

Reparation och skydd av golv

Våra snabbhärdande kompositer för reparation av betong kan användas för att lösa problem som uppstått på grund av stötar och nötning. Betong- och stenytor kan få en ny ytbeläggning med hjälp av epoxibaserade material, t.ex. Belzona 4111 (Magma-Quartz), som skyddar dem mot kemikalie- och miljöangrepp.

Kemikaliebeständiga beläggningar, t.ex. Belzona 4311 (Magma CR1), är särskilt designade för att ge sekundära inneslutningar, kanaler och galler långsiktig kemikaliebeständighet. Förbättrad säkerhet kan erhållas med beläggningar såsom Belzona 5231 (SG Laminate), som gör golven halksäkra och dessutom finns i olika färger för att underlätta synligheten.

Försämrade rörelsefogar kan enkelt återuppbyggas med material såsom Belzonas 2211 (MP Hi-Build Elastomer). Materialet ger utmärkt beständighet mot stötar och nötning.

Återuppbyggnad och skydd av väggar

Betongväggar, skorstenar och andra betongytor högre upp kan repareras med användning av lätta material såsom Belzona 4141 (Magma-Build). Dessa material förkortar tiden för driftavbrott och minskar behovet av dyra strukturella ombyggnader av anläggningar.

Hygienbeläggningar såsom Belzona 5111 (Ceramic Cladding) ger långsiktigt skydd mot fysiska, kemiska och bakteriella angrepp och kan enkelt appliceras med pensel eller spruta, inga specialverktyg krävs. Beläggningarna är lättrengörliga och är till stor nytta då hygienkraven är höga.

Fotogalleri: