Polymerlösningar för att förbättra pumpars verkningsgrad

Belzona har utvecklat hydrofoba ytbeläggningar som har visat sig ge ökad verkningsgrad med upp till 7 % på ny utrustning och upp till 20 % på renoverade utrustningar.

Polymerlösningar för att förbättra pumpars verkningsgrad

Vid processen att pumpa vätskor och suspensioner utsätts utrustningen för konstant belastning som kan resultera i flera skademekanismer, t.ex. erosion, korrosion, nötning och kavitation. Dessa problem kan föra med sig nedbrytning och slitage av pumpen och leda till minskad verkningsgrad, ökad energiförbrukning och högre total driftkostnad under livslängden. Om problemen inte åtgärdas i tid äventyras pumpkomponenternas integritet, vilket slutligen leder till att utrustningen går sönder.

Att minimera risken för att prestanda försämras är därför en viktig faktor för pumptillverkare och slutanvändare. Hydrauliska förluster står för den största minskningen (från cirka 9 % för pump med blandat flöde och 20 % för radiellt flöde). Ytbeläggningsteknik kan hjälpa till att minska dessa förluster, öka pumpens prestanda och minska driftkostnaderna.

Erosions-korrosionsskydd och förbättrad verkningsgrad

När det gäller vätskeflöden är isolering av metallytan från dess miljö det enda sättet att signifikant minska effekterna av erosionskorrosion. Detta kan uppnås genom att en skyddsbeläggning appliceras på pumpvolutet och impellern. Att skydda pumpsystem med erosions-korrosionsbeständig ytbeläggning hjälper till att minska prestandaförluster, förlänger signifikant de underhållsfria perioderna och förlänger pumpens livslängd.

Genom att skydda komponenter med Belzonas polymerbeläggningar är det möjligt att återställa flödeshastigheter och även höja nivån över ursprunglig specifikation. Vår högpresterande ytbeläggning, Belzona 1341 (Supermetalglide), har utvecklats speciellt för att förbättra verkningsgraden hos pumpar, rörledningar, ventiler och annan vätsketransporterande utrustning, samtidigt som dessa skyddas mot erosion och korrosion.

På grund av dess mycket släta och hydrofoba yta, 15 gånger slätare än polerat rostfritt stål, har den i oberoende tester visat sig ge minskad turbulens och ytspänning. Ytbeläggning kommer samtidigt att skydda mot framtida erosionskorrosion, vilket betyder att den omedelbara effekten kommer att bestå över lång tid, minska energiförbrukningen och spara driftkostnader.

Ett test utfördes av brittiska NEL (National Engineering Laboratory) före och efter att insugs- och utloppsrören på 250 mm till en sugcentrifugalpump ytbehandlades med Belzona 1341 (Supermetalglide). Pumpen, obestruken och med ett varvtal på 1 300 varv/min, levererade ursprungligen 875 m3/h vid 26,5 m uppfordringshöjd och hade en maximal verkningsgrad på 83,5 % (verkningsgraden definieras som kvoten mellan den effekt pumpen överför till vattnet och den tillförda axeleffekten).

Testet av pumpen som bestrukits med Belzona 1341 (Supermetalglide) gav maximalt en ökning på 6 % av den maximala verkningsgraden och en minskning i energiförbrukning på 5,1 kWh vid driftpunkten. Med ett förmodat antal driftcykler/år på 5 000 h blir energibesparingen under denna period 25 500 kWh.

Liknande resultat har uppmätts av många pumptillverkare runt om i världen, och feedback avseende industriell utrustning som skyddats med denna ytbeläggning visar att det är möjligt att uppnå en avkastning som överstiger den hos nya pumpar.

Belzona 1341 (Supermetalglide) används även i allt större utsträckning av originaltillverkare för att förlänga livslängden och sänka energikostnaderna. Det är också vanligt att bestryka ny utrustning med Belzona för att undvika långdragen finbearbetning och polering då konstruktionen inte uppfyller specificerad verkningsgrad.

Video:

Fotogalleri: